Fiskeindustri protesterer over handelsbarrierer

Fiskeindustrien ville kunne levere langt flere fisk til en bedre pris og kvalitet, hvis ikke EU's forældede handelsbarrierer stod i vejen.

- Danskerne har fået smag for fisk, og branchen oplevede i 2006 både en stigende afsætning og omsætning. Vores kampagner for at spise fisk har haft en god effekt, siger Poul Melgaard Jensen, sekretariatsleder i Dansk Fisk, en afdeling under Dansk Industri.

Men det store fiskesalg herhjemme har medført, at vi i dag importerer cirka 75 procent af de fisk, der spises, fra lande uden for EU, skriver Idag.dk.

Derfor er der behov for at fjerne EU's konkurrenceforvridende handelsbarrierer på området, mener Poul Melgaard Jensen.

- Der er simpelthen brug for en total afskaffelse af EU's afgifter og told vedrørende handel med fisk. Disse er vedtaget i en tid, hvor vi ikke importerede nær så meget som nu, siger han.

Dansk Fisk tager problemstillingen op i forbindelse med regeringens optakt til en ny, offensiv handelspolitik.

Kilde: Idag.dk