Fiske-formand for gammel til formandskab

Bestyrelsesformanden i den erhvervdrivende fond bag fiskekoncernen A. Espersen og holdingselskabet Insepa sidder i formandskabet på Erhvervsstyrelsens nåde, eftersom han har overskredet aldersgrænsen.

Erhvervsstyrelsen har nok at se til i sagen om fonden bag den bornholmske fiskegigant A. Espersen, som bl.a. omfatter Bornholm Fisk. Foto: Berit Hvassum Fold sammen
Læs mere

Erhvervsstyrelsen har nok at se til i sagen om fonden bag den bornholmske fiskegigant A. Espersen. Udover at forsvare en foreløbig afvisning af incitamentsprogrammet etableret i fondens holdingselskab Insepa, hvor to medlemmer af fondens bestyrelse, advokat Vagn Thorup og Sven-Gunnar Schough, står til at få udbetalt henholdsvis 20 millioner kroner og fem millioner kroner, har to andre sager fra den bornholmske fond været på dagsordenen i Erhvervsstyrelsen. Den ene handler om alderen på fondens formand, Erik Winther.

Med en fødselsattest fra 1943 har Erik Winther nemlig overskredet aldersgrænsen for at sidde som formand i Direktør J.P.A. Espersen og hustru, fru Dagny Espersens fond, som fonden hedder. I fundatsens paragraf 5 står der således, at »bestyrelsens medlemmer skal afgå efter udløbet af det år, hvori medlemmet fylder 70.« Berlingske har været i telefonisk kontakt med Erik Winther, men han ønsker ikke at svare på spørgsmål over telefonen.

Til gengæld har han sendt en mail, hvor han svarer på, hvorfor han stadig er formand, når han har overskredet aldersgrænsen.

»Vi var egentlig af den opfattelse, at når hele fondsbestyrelsen var enige om, at jeg fortsatte i bestyrelsen, var det ikke noget problem, at jeg passerede aldersgrænsen på 70 år. Vi har efterfølgende fået oplyst, at dette kræver en vedtægtsændring,« skriver Erik Winther i en mail til Berlingske.

Erhvervsstyrelsen har i forvejen haft travlt med sagen om det ombruste incitamentsprogram. Den 22. maj kunne Erhvervsstyrelsen som fondsmyndighed informere de involverede parter i, at incitamentsaftalerne skulle ophæves. For at overbevise Erhvervsstyrelsen om at ændre den afgørelse har fonden rustet sig med nogle af landets ypperste rådgivere på selskabs- og fondsområdet i form af advokat Eigil Lego Andersen og revisor Finn L. Meyer. Sidstnævnte var formand for Erhvervsfondsudvalget, der blev nedsat i 2012 for at udarbejde en rapport om regulering af erhvervsdrivende fonde.

På grund af sagen om incitamentsprogrammet har Erhvervsstyrelsen valgt at lade Erik Winther sidde som formand for fondsbestyrelsen.

»Styrelsen har på grund af den verserende sag givet dispensation til, at jeg kan fortsætte indtil næste år,« skriver Erik Winther i mailen til Berlingske og tilføjer, at der også tidligere er set bort fra aldersgrænsen i bestyrelsen.

Udover incitamentsprogrammet og formandens alder har Erhvervsstyrelsen arbejdet på en tredje sag fra den bornholmske fond. Bestyrelsesmedlem Sven-Gunnar Schough har nemlig valgt sin hustru som suppleant. Også det er endt med en afvisning fra Erhvervsstyrelsen.

»Styrelsen har afvist at registrere Sven-Gunnar Schoughs valg af suppleant,« skriver Erik Winther i sin mail til Berlingske og forklarer, at fonden ikke har godtaget afvisningen.

»Dette har vi anket til Erhvervsankenævnet. Jeg har som følge heraf ikke yderligere kommentarer hertil,« skriver Erik Winther.

Lars Espersen, medlem af fondsbestyrelsen og barnebarn af stifteren, har som eneste mand i bestyrelsen været uenig i flertallets beslutninger. Ifølge materiale fra Erhvervsstyrelsen, som Berlingske har fået aktindsigt i, sender Lars Espersen den 17. juni en mail til Erik Winther og bestyrelsesmedlem Jens Espersen, Lars Espersens bror. I mailen skriver Lars Espersen, at han hellere ser sin bror Henrik Espersen som suppleant. Det har han været siden 2001, og det mener Lars Espersen altså, at han fortsat skal være.

»Jeg finder Sven-Gunnar Schoughs valg den 29. maj d.å. af sin kone, som er helt nyt for mig, som endnu et både forkert og utrygt skridt at tage,« skriver Lars Espersen i mailen med henvisning til, at han mener, Sven-Gunnar Schoughs kone i forhold til sagen om incitamentsprogrammet er inhabil.

I et referat fra et telefonbestyrelsesmøde med Jens Espersen, Erik Winther og Lars Espersen afholdt den 18. juni fremgår det, at både formand Erik Winther og Jens Espersen er uenige med Lars Espersen.

»Det er Sven-Gunnar Schoughs egen afgørelse, hvem han vil vælge,« siger Jens Espersen ifølge referatet på mødet, og Erik Winther erklærer sig ifølge referatet enig med Jens Espersen.

For at skabe mere åbenhed om, hvad der foregår bag de lukkede døre i fondsbestyrelserne, udarbejdede Komitéen for god Fondsledelse i 2014 en række nye anbefalinger for god fondsledelse. Anbefalingerne kom efter flere sager, hvor Erhvervssstyrelsen har nedsat honorarer, som fondsbestyrelsen har bevilget sig selv. Det gælder for eksempel Grundfos-ejeren Poul Due Jensens Fond samt byggematerialefonden Arvid Nilssons Fond. Sidstnævnte havde tidoblet bestyrelsens honorar på kort tid.

I anbefalingerne står der blandt andet, at der for medlemmer af bestyrelsen fastsættes en aldersgrænse som offentliggøres i ledelsesberetningen eller på fondens hjemmeside. Det anbefales ligeledes, at flertallet af bestyrelsesmedlemmerne i den erhvervsdrivende fond ikke samtidig er medlemmer af bestyrelsen eller direktionen i fondens dattervirksomheder medmindre der er tale om et helejet egentligt holdingselskab. Udover at være medlem af fondens bestyrelse og holdingselskabet Insepa er Vagn Thorup og Sven-Gunnar Schough medlem af datterselskaberne A. Espersen, Beck Pack Systems og Cartolit.

Anbefalingerne er såkaldt soft law, som ledelserne af landets store erhvervsdrivende fonde ikke har pligt til at følge. Hvis de undlader at følge anbefalingerne, har de imidlertid pligt til at forklare omverdenen hvorfor.