First North-selskaber risikerer skrappere regler

Selskaber, der er noteret på den alternative markedsplads First North, risikerer at myndighederne indfører en skrappere regulering.

Det skriver Ugebrev for Bestyrelser . En række af selskaberne på First North er blevet noteret på børsen på trods af, at godkendte rådgivere i første omgang havde afvist at samarbejde med selskabet om noteringen. I stedet er selskaberne gået til andre, mindre kendte rådgivere, der har accepteret selskabernes høje

forventninger til, hvilken pris aktierne kunne sælges til.

Bemærkelsesværdigt er det flere mindre ukendte "godkendte" finansielle rådgivere, som har stået for de fleste nynoteringer på First North og den etablerede børs, selvom de større banker har langt større ekspertise på dette forretningsområde, skriver ugebrevet.

Ugebrevet mener, at den manglende selvregulering fra selskaberne og rådgivernes side kan betyde, at myndighederne vil gribe ind og stramme reglerne for notering på børsen yderligere.

En af de godkendte rådgivere, som har sagt nej tak til opgaven med at rådgive selskabet forud for noteringen, er Deloitte Corporate Finance.

"I flere tilfælde har vi ikke kunnet stå mål for de værdiforventninger, som selskabets ledelse har haft. Vi tænker på vores brand, og vi tænker langsigtet. Vi vil ikke være med til at markedsføre selskaber, hvor forretningsgrundlaget og potentiale ikke harmonerer med selskabets værdiforventninger og derved udnytte en aktuel markedssituation, som giver mulighed for kortsigtet gevinstmaksimering," siger direktør Rene Steen Larsen fra Deloitte til ugebrevet.

(RB-Børsen)