Fire nedslag i kritisk OW Bunker-rapport: Spekulation, tilbudspris, tys-tys, udbytte

Den særlige kurator i boet efter OW Bunker, Søren Halling-Overgaard, har leveret en 400 sider lang rapport om forholdene i det nu krakkede selskab. Berlingske har læst rapporten og giver her fire nedslag fra den kritiske redegørelse.

Det milliardstore udbytte

1.214.491.213 kroner og 70 øre. Det var, hvad kapitalfonden Altor trak ud af OW Bunker-koncernen i 2013, ifølge kurator-rapporten udarbejdet af advokat Søren Halling-Overgaard. Pengene skulle ifølge kuratoren angivelig bruges til at betale investorerne i den Altor-fond, som ejede OW Bunker. Oprindelig var det meningen, at de penge skulle skaffes fra et salg af hele OW Bunker, men da det mislykkedes, optog Altor i stedet et lån i Nordea på 1,2 mia. kr., som man sidenhen betalte tilbage gennem et udbytte fra OW Bunker-koncernen.

Når en udbyttebetaling foretages, er det ledelsens ansvar, at den ikke overstiger, hvad der er økonomisk forsvarligt for selskabet. Var OW Bunker udlodning så det? Nej, siger Søren Halling-Overgaard, det var den ikke. Kurator mener i den forbindelse, at det er muligt at rejse et krav mod direktionen, medlemmer af bestyrelsen og Deloitte. Ingen af parterne ønsker at kommentere rapporten, men Deloitte understreger, at deres interne undersøgelser ikke viser, at man har gjort noget galt.

Tystys om Singapore

Prospektet fra OW Bunker nævnte ikke med ét eneste ord datterselskabet Dynamic Oil Trading (DOT) i Singapore. Selskabet viste sig dog at være så instrumentelt i OW Bunkers endeligt, at man i den østasiatiske forretningen fik opbygget et tilgodehavende på over 700 mio. kr. til én enkelt kunde. Selv samme kunde stod gennem to selskaber for over 80 procent af omsætningen i Dynamic Oil Trading i 2013. Men DOT var som sagt ikke en del af prospektet, men det blev diskuteret, om det skulle være. Således lød korrespondancen mellem Altor og en af OW Bunkers rådgivere. Det er rådgiveren, der skriver:

»Jeg synes ikke, vi skal tilføje for mange detaljer om Singapore (...), da det distraherer fra det overordnede, store billede om stabile marginer og lyder ekstremt defensivt,« skriver rådgiveren og fortsætter: »Desuden, selskabet vil specifikt ikke tale om Dynamic, som sammen med de nye fysiske operationer er årsagen til det meste af væksten i Singapore af forretningsmæssige grunde, som du er klar over.«

Spekulation? Hvor?

OW Bunker kan det med risikostyring, og firmaet sætter en ære i at afdække sine positioner, og det er derfor kun pludselige og store udsving i bunkerprisen, der vil kunne påvirke økonomien i selskabet. Nogenlunde sådan lød et af salgsargumenterne i OW Bunkers prospekt. Men da olieprisen faldt, måtte selskabet dog notere sig et meget stort tab i den division, der skulle risikoafdække. Siden er en medarbejder stået frem og fortalt, at han var ansat til at foretage spekulation.

I Søren Halling-Overgaards rapport fremgår et spørgsmål-svar-ark, som blev udformet til direktør Jim Pedersen, hvis potentielle investorer skulle spørge ind til OW Bunkers risiko- afdækning. Her skulle direktøren blandt andet svare, at man fikserer prisen på bunker så hurtigt som muligt, men Søren Halling-Overgaard mener dog ikke, at dette afspejler de faktisk i forhold til OW Bunker, hvor man tjente store penge på spekulation.

Én butik – to priser

Hvad koster det at købe bunker-købmand fra Aalborg? Det spørgsmål måtte en række af OW Bunkers konkurrenter stille sig selv, da de et år inden OW Bunkers børsnotering blev inviteret til at byde på selskabet. 13 blev spurgt, fire bød. Men ifølge Søren Halling-Overgaards rapport var ingen af de fire klar til at betale mere end 2,3 mia. kr. En enkelt var sågar kun klar til at betale 1,3 mia. kr.

Det ligger et godt stykke fra den pris, som OW Bunker blev vurderet til, da man gik på børsen: Her lød det indikative prisskilt på 4,4 til 5,5 mia. kr.

Søren Halling-Overgaard har fundet frem til en række papirer, som de industrielle købere har sendt OW Bunker, med uddybende spørgsmål til købet. Disse papirer spørger ind til såvel Dynamic Oil Trading som til OW Bunkers oliespekulation. De lave tilbud fik ejeren, kapitalfonden Altor, til at søge en børsnotering i stedet.