Fionia Bank risikerer at gå konkurs

Fynske Fionia Bank er muligvis i så dårlig forfatning, at banken slet ikke vil være i stand til at deltage i den nye Bankpakke II. Det vil kunne bringe bankens overlevelse i tvivl. Amagerbanken vurderes umiddelbart til at kunne klare skærene.

Foto: Fionia Bank
Den nye Bankpakke II lover 75 milliarder kroner til alle danske banker, men nogle banker er i så dårlig forfatning, at de muligvis ikke kan få en krone fra statskassen.

Interessen samler sig først og fremmest om Fionia Bank, der ifølge Danmarks to førende bankanalytikere formentlig ikke i dag vil kunne leve op til kravene for at få frisk kapital fra staten.

Banken fortalte 10. december sidste år, at der alene i de sidste tre måneder af 2008 skulle afskrives op til 675 millioner kroner på tab på udlån, hvilket ville bringe årets tab på over 1 milliard kroner.

Fionias egenkapital for svag til Bankpakke II
De markante nedskrivninger medførte, at Fionia Banks egen opgørelse af solvensen pr. 1 december røg helt ned på 8,3 procent efter indregningen af de nye tab. Og det er endog meget tæt på lovens minimumskrav på 8 procent.

Faktisk er Fionia formentlig slet ikke i stand til at deltage i Bankpakke II. Deltagelse kræver nemlig, at Fionia efter statslånene vil have en kernekapital på 12 procent.

Men samtidig skal egenkapitalen udgøre mindst halvdelen af kernekapitalen.Det krav kan Fionia Bank formentlig ikke leve op til. Ifølge estimater fra Danske Markets havde Fionia Bank ved udgangen af 2008 en egenkapital på 4,9 procent af de risikovægtede aktiver. Og det tal skal minimum være 6 procent, hvis banken skal kunne deltage i statspakken.

Analytikere skeptiske over for Fionias muligheder
Det er et åbent spørgsmål, hvad der sker hvis det viser sig, at Fionia ikke kan deltage i den nye bankpakke.

”Som det ser ud i øjeblikket er det svært at se, at Fionia Bank kan deltage i bankpakken. Deres egenkapital er simpelthen for lav. De kan forsøge at rejse frisk aktiekapital eller slanke deres balance, men hvis de ikke gør det, så vil de stå over for meget store udfordringer,” siger Per Grønborg fra Danske Markets, som ifølge professionelle investorer er Danmarks skrappeste bankanalytiker.

Også bankanalytiker Jesper Brydensholt fra FIH Capital Markets vurderer, at Fionias egenkapital er for svag til at banken vil kunne deltage i den nye bankpakke. Han vurderer, at det vil kræve en udvidelse af aktiekapitalen med i hvert fald en tredjedel før Fionia skal have en mulighed for at være med, eller alternativt en kraftig reduktion i udlånene.

Deltagelse i bankpakke kræver kernekapital på 2,8 mia. kroner
Fionia Bank kan muligvis få ca. 100 millioner kroner fra Fionia Fonden, men ifølge Per Grønborg har banken brug for ca. 250 millioner kroner for at kunne deltage i den nye bankpakke. Banken selv oplyste allerede 10. december at bestyrelsen arbejde på at styrke kapitalen, men siden har der været tavshed om det projekt.

Ifølge beregninger foretaget af Business.dk på baggrund af regnskaberne for tredje kvartal skal Fionia have en kernekapital på 2,8 milliarder kroner for at leve op til regeringens krav.

Ved udgangen af september var kernekapitalen på knap 1,8 milliarder kroner, men den er siden blevet kraftigt barberet af nedskrivninger på op mod 675 millioner kroner Det betyder, at bankens egenkapital formentlig i dag er under de 6 procent som er nødvendigt for at komme med i redningspakken.

Fionia skal have tilført kapital
”Vi skal have tilført kapital på den ene eller den anden måde. Så vidt vi kan vurdere, er kreditpakken en god hjælp, men vi vurderer, om pakken er hele svaret eller en del af svaret. Derfor overvejer vi at foretage en supplerende aktieemission,” siger bankdirektør Kaj Østergaard Mortensen fra Fionia Bank til nyhedsbureauet RB-Børsen.

Også fokus på Amagerbanken
Også Amagerbanken er blandt de banker der er nogen spænding om. Banken havde ved udgangen af tredje kvartal en solvens på 10,3 procent, men den vigtige kernekapital var en del lavere, på 7,7 procent. Ifølge Per Grønborgs beregninger udgjorde egenkapitalen ved udgangen af 2008 formentlig 6,6 procent af de risikovægtede aktiver, og hvis det holder er det akkurat nok til, at banken kan komme med i den nye bankpakke.

Det er dog ikke skrevet i sten, for ingen ved i dag, hvad Amagerbankens individuelle solvensbehov er, og hvis banken ikke kan leve op til det, eller det stiger, eller der kommer nye store nedskrivninger på udlån, så kan Amagerbanken muligvis være dømt ude.

Fionia Banks aktiekurs er i dag steget med op til 22 procent, mens Amagerbanken har været handlet til kurser der ligger 15,5 procent højere end lukkekursen fredag, hvor der ikke var klarhed over den nye bankpakkes indhold.