Finsk emballageproducent øger salget

Finske Huhtamäki, der producerer emballage, løfter salget i årets tre første måneder til 630 mio. euro fra 514 mio. euro året forinden.

Det er en fremgang på 23 pct. og skyldes dels valutamedvind, dels købet af Positive Packing, der faldt på plads i januar.

Driftsresultatet (EBIT) - resultatet før renter og skat - er også røget i vejret og lyder på 45,6 mio. euro. Renset for poster, som ifølge selskabet har engangskarakter, lander EBIT på 49,7 mio. euro, hvilket er en fremgang på 29 pct. år til år.

Den svage valuta bidrager til den samlede slagsfremgang med 53 mio. euro for Huhtamäki, der konkurrerer med Bdr. Hartmann.

- Vi har fået en god start på året. Alle vores forretningsområder har opnået organisk vækst og øget lønsomheden, siger CEO Jukka Moisio i en meddelelse.

Selskabet giver ingen guidance, men skriver, at forretningsmiljøet forventes at være relativt stabilt i 2015.

- Den gode finansielle position og evnen til at genere positive pengestrømme gør gruppen i stand til fortsat at adressere profitable vækstmuligheder. Kapitalomkostningerne forventes at være på samme nievau som i 2014. Hovedparten af investeringerne forventes at være rettet mod øget vækst i nye markeder, skriver Huhtamäki.