Find værdi i Malaysias affaldsdynger

Ny affaldslov åbner muligheder for dansk teknologi.

Læs mere
Fold sammen

Affald er et statsanliggende. Sådan er det i hvert fald i Malaysia, hvor staten indgår meget lange aftaler med virksomheder om håndtering af affald. Danske aktører har gode kort på hånden.

- I og med at vi har siddet så centralt i mange år, har vi fået et fortrin. Der er en bred forståelse for, at dansk teknologi – det er kram.

Ordene er Ib Larsens. I dag arbejder han som chefrådgiver for Danida i Malaysia, hvor han har opholdt sig de sidste fire år og har hjulpet styret med at formulere sin nye affaldslov. De nye regler blev vedtaget i 2007, men træder først i kraft netop nu.

Potentialet for danske virksomheder med teknologisk erfaring inden for affaldsområdet er til at få øje på. Alene kontrollerede lossepladser skal der anlægges 50 af. De har en samlet værdi på to milliarder kroner.

- I øjeblikket er der brede muligheder, fordi hele systemet er blevet restruktureret. Malaysia ser nøje på at løse problemerne med affald, siger handelsmedarbejder Jaime Yong fra den danske ambassade i Kuala Lumpur.

Historiske problemer

Hun fortæller, at 150 politikere og repræsentanter for danske virksomheder i begyndelsen af juni deltog i et eksportfremstød arrangeret af Danmarks Eksportråd. Formålet var at se nærmere på mulighederne inden for affaldshåndtering.

Malaysia har historisk haft problemer med at håndtere sit affald fra de i alt knap 30 millioner indbyggere. I 1995 beslutter landet derfor at privatisere området i håb om, at det kan løse problemerne. Vestmalaysia inddeles i tre zoner, og den samlede håndtering af affald i hver af disse zoner sendes i udbud.

Dette var en kæmpe opgave for enhver, da de tre zoner sammenlagt huser cirka 22 millioner mennesker. Samtidig stødte man på det problem, at det ifølge den daværende lovgivning var kommunernes ansvar at tackle affaldsbunkerne. Det ville kræve en lovændring at flytte denne kompetence til staten, og det fik i første omgang bestræbelserne til at strande.

Ny lov

Siden satte en række forureningssager igen fokus behovet for handling, og en ny lov så dagens lys. Denne gang nøjes den malaysiske stat ikke med at give det samlede affaldsjob til én enkelt virksomhed.

- Det nye for de danske virksomheder er, at Malaysia bygger sammenhænge ind i systemet, ligesom vi gør i Europa. Så kan der være flere forskellige operatører, forklarer Ib Larsen.

Nu kan behandlingen af affald eksempelvis blive delt op i så små grupper som software og computerdele.

Styret i Malaysia indgår næsten udelukkende 25-årige koncessionsaftaler – aftaler, giver tilladelse til at drive forretning uden konkurrence fra anden side. Det giver problemer, når der eksempelvis er tale om skraldebiler, som kun holder i seks-otte år. Derudover giver strukturen myndighederne stor indflydelse.

Mulighederne er dog alligevel til at få øje på. Der er især mange års specialviden og veludviklet teknologi, som danske virksomheder kan markedsføre sig på, vurderer Ib Larsen.

- De store forbrændingsanlæg kan komme på banen, men også de mindre anlæg og specialanlæggene til sygehusaffald eller døde dyr, fortæller han og tilføjer, at danske virksomheder også er stærke inden for kompostering.

Og danske virksomheder har så godt et ry, at det kan komme lokale partnere til gode i udbudsprocessen.

- Mange firmaer herovre er interesserede i at blive partnere med danske virksomheder. De kan godt lide, at Danmark har lavet en stor del af forarbejdet til affaldsloven. Derfor regner de med, at vi nok har gode forbindelser og vil fremme deres muligheder ved at komme med dansk teknologi, påpeger Ib Larsen og føjer til:

- Selvom man kun er underleverandør, er der virksomheder, som vil være interesserede i at få danske underleverandører til at levere udstyr. Om ikke andet så bare for at sige, at der er danskere med. Så står de stærkt.

For at få fat i din del af affaldskagen, er du naturligvis nødt til at gøre dig visse forberedelser. Du bør eksempelvis pakke kufferten i flere omgange.

- Det er klart, at forretningsvilkårene er anderledes end i Danmark. Forbindelser betyder meget. Du er nødt til at komme herover at finde din partner. De, der har succes herovre, er kommet igen og igen, siger Ib Larsen.