Finansuro sætter yderligere pres på kapitalfonde

Uroen på de internationale finansmarkeder og det stigende renteniveau kan sætte en markant dæmper på kapitalfondenes opkøbsaktivitet, fordi fondene får sværere og sværere ved at betale tidligere tiders skyhøje priser for virksomhederne.

Rystelserne fra uroen på markedet for boligfinansiering i USA forplanter sig stille og roligt til Europa. Fem kapitalfondes tilbud på TDC, som TDCs bestyrelsesformand Thorleif Krarup og Kurt Björklund fra Nordic Telephone Company her fortæller om til pressemøde hos TDC i november 2005, ville have set helt anderledes ud, hvis det havde været med det nuværende renteniveau og uroen på de finansielle lånemarkeder – hvis handlen da overhovedet havde kunnet gennemføres. Arkivfoto: Jens Nørgaard Larsen. Fold sammen
Læs mere
Hvis de fem kapitalfondes køb sidste år af TDC skulle gennemføres i dag, ville handelen næppe blive til noget. Så kontant kan den nuværende situation for lånefinansierede virksomhedshandler udlægges efter den seneste uges nærmest panikagtige kursfald og likviditetsproblemer på finansmarkederne.

Ganske vist genvandt aktiemarkederne verden over i går lidt af det tabte, men uroen er ikke drevet over, og det internationale lånemarked er fortsat yderst anspændt. Problemerne på det amerikanske boliglånemarked med de pantebrevslignende »subprime-lån« har bredt sig, og flere europæiske banker har måttet fortælle offentligheden om milliardstore tab på investeringer i disse lån.

Usikkerheden har nu forplantet sig til øvrige dele af finansmarkederne, og en række globale virksomhedshandler med store kapitalfonde som købere hænger enten i en tynd tråd eller er sat i bero. Bankernes udlånslyst til disse transaktioner kan ligge på et meget lille sted, og øgede finansieringsomkostninger betyder, at fondene kan betale mindre for virksomheder, hvilket kan føre til en opbremsning i omfanget af fondenes handler.

Det mener blandt andre partner i Deloitte Corporate Finance, Jacob Therkelsen.

»Fondene kan betale mindre for selskaberne nu. De har lovet investorerne et givet afkast, og det afkast er konstant, så hvis lånefinansieringen bliver dyrere, er fondene nødt til at sænke prisen på selskaberne for at få ligningen til at gå op. Fondene har været utroligt konkurrencedygtige, fordi de har haft adgang til så meget billig kapital. Den kapital, de nu har adgang til, bliver en tand dyrere, og så bliver de mindre konkurrencedygtige end andre typer af købere, der ikke gearer helt så hårdt,« siger han.

Rammer toppen
Adm. direktør Christian Frigast fra den danske kapitalfond Axcel er endnu ikke stødt ind i problemer som følge af det højre renteniveau og urolige lånemarked.

»Jeg tror, at renteudviklingen først og fremmest påvirker den øverste del af markedet, dvs. de helt store handler med syndikerede kreditter, hvor der er mange investorer involveret, og hvor der er mange finansieringskilder, der skal aftage lån, som måske bagefter skal sælges videre. Det er klart, at renten har en effekt. Det betyder nok, at sælgere af virksomheder vil få en lavere pris, hvis fondenes investorer vil have det samme afkast. Og vi har jo læst om nogle store transaktioner, der er faldet på gulvet,« siger Frigast.

Indtil videre ser han og Jacob Therkelsen ikke de store problemer for de virksomheder, der allerede er i kapitalfondes eje.

»Hvis man allerede er inde i en transaktion, har man valgt at finansiere den med variable og fastforrentede lån, afhængig af hvilken risikoeksponering, der er i selskabet. Der har man låst sig fast på en finansieringsform, der er passende. Så det er kun i det tilfælde, at man har finansieret kort og variabelt, at man bliver ramt nu, og det vil man typisk kun være i virksomheder, der kan tåle det, fordi man har en lavere driftsmæssig eksponering,« siger Jacob Therkelsen og fortsætter.

»Jeg tror ikke, at de udsving, vi har set, betyder, at fondene går ud og knækker nakken. Men det er da ikke behageligt. Det, der kan ramme fondene, er, hvis den risikofri rente og risikopræmien stiger samtidig med, at vækstforventningerne dykker, fordi vi måske går ind i en lavkonjunktur. Det vil ramme dem. For så rammer det både den finansielle og driftsmæssige eksponering«.

Chr. Frigast fra Axcel mener ligeledes, at fondene generelt har været forudseende, da de købte virksomheder op, og at der ikke er grund til panik.

Ruller ned til de mindre
»Det kan godt være, at renten er steget, men den kom også fra et lavt niveau, og jeg tror ikke, der er nogen der har kalkuleret med, at det ville vare ved. Alle vil gå ind og se på en langsigtet rente, når de lægger sådan nogle ting fast. Men der sker jo et eller andet, og det har jo nok den effekt, at det ruller ned gennem systemet på et eller andet tidspunkt,« siger han.

I går kunne en af verdens største kapitalfonde, Blackstone som er en af fondene bag TDC, melde om stærkere resultatvækst i andet kvartal. Men samtidig måtte Blackstone melde om et tab på 52 mio. dollars i de sidste 11 dage af juni.

Denne »udfordring« blev begrundet med svækkelsen på det amerikanske boligmarked og det risikable subprime-lånemarked kombineret med, at Blackstone har problemer med at skaffe finansiering til virksomhedskøb. Blackstone kunne endvidere oplyse, at disse tilstande råder den dag i dag.