Finanstilsynet på besøg hos Lollands Bank

Finanstilsynet har været på opfølgende besøg hos Lollands Bank, hvor tilsynet har gennemgået kreditområdet og ledelsens arbejde. Det skriver Finanstilsynet i en meddelelse.

 

I forbindelse med besøget i februar og marts har Finanstilsynet fundet nedskrivninger på 180.000 kroner efter at have gennemgået 302 udlån for samlet 881 mio. kr., hvilket svarer til 33 pct. af bankens samlede udlån.

- Selvom Finanstilsynet kunne konstatere begyndende tegn på forbedring af kvaliteten i de gennemgåede udlån, har banken stadig mange svage kunder og kunder med objektive indikationer for værdiforringelse, skriver Finanstilsynet i meddelelsen.

Derudover fandt Finanstilsynet, at Lollands Banks opgørelse af bankens individuelle solvensbehov på 10,2 pct. var utilstrækkeligt, og Lollands Bank har efterfølgende hævet behovet til 10,8 pct., hvilket tilsynet anser for værende tilstrækkeligt.

Bankens faktiske solvens blev opgjort til 15,1 pct.