Finanstilsynet: Lokalt pengeinstitut langt fra lovens krav

Finanstilsynet retter skarp kritik mod det lokale pengeinstitut Andelskassen J.A.K. Slagelse efter kontrolbesøg. Andelskassen er på væsentlige områder meget langt fra at leve op til lovgivningens krav, konkluderer tilsynet i sin redegørelse.

Foto: Carl Redhead. Finanstilsynet sår tvivl om Andelkassen J.A.K Slagelses fremtid.
Læs mere
Fold sammen

Det lokale pengeinstitut Andelskassen J.A.K. Slagelse får for alvor ørerne i maskinen af Finanstilsynet, som efter et kontrolbesøg udtrykker meget skarp kritik af andelskassens finansielle situation.

»Finanstilsynet konstaterede, at andelskassen på flere og væsentlige områder angående styring og kontrol er meget langt fra at leve op til lovgivningens krav, hvilket gav anledning til en række påbud,« skriver Finanstilsynet i sin vurdering.

Samtidig sår tilsynet tvivl om, hvorvidt andelskassen på kort sigt vil være i stand til at bringe orden i sagerne. Det betyder, at andelskassen risikerer at miste sin tilladelse til at drive finansiel virksomhed.

»Finanstilsynet vurderer, at de mange store udlån i kombination med, at andelskassen ikke opfylder det individuelle solvensbehov og har en skrøbelig kapitalstruktur, indebærer en ikke uvæsentlig risiko for, at andelskassen inden for en kortere årrække kan få svært ved at leve op til kapitalkravene i lov om finansiel virksomhed,« hedder det.

Tilsynet har tidligere været kritisk over for Andelskassen J.A.K. Slagelse og opfordrede tilbage i 2012 andelskassen til at fusionere med et stærkere pengeinstitut.

Andelskassen skriver på sin hjemmeside, at den tager redegørelsen til efterretning og er gået i gang med udarbejde en genopretningsplan.