Finanstilsynet gav pæne karakterer til Roskilde-udlån

I december 2007 gav den finansielle vagthund nydelige og hæderlige karakterer til en stribe store udlånsengagementer. Kun tre ud af 33 gennemgåede udlån for tilsammen over 16,6 milliarder kr. fik decideret dårlige karakterer.

Foto: Carl Redhead. Finanstilsynet. Arkivfoto.
Læs mere
Fold sammen

Torsdag d. 20 december 2007 stillede Finanstilsynet til møde med direktionen i Roskilde Bank klokken otte om morgenen. Banken og dens udlån skulle til eksamen hos den finansielle sektors vagthund, og 33 store udlånsengagementer til over 16,6 milliarder kr. skulle gennemgås.

Det blev de så, og resultatet var ikke så ringe endda set fra Roskilde Bank-ledelens synspunkt.

Ét udlån fik topkarakteren 3 for »utvivlsom god bonitet«, 13 udlån svarende til 44 pct. af udlånsmassen målt i kroner og ører, fik karakteren 2a svarende til »normal bonitet«, mens 52 pct. fik karakteren 2b for »visse svaghedstegn«. Kun tre kunder fik karakteren 1 eller OIV – objektiv indikation for værdiforringelse, som tænder de røde lygter hos både bankledelse og tilsynsmyndigheder.

Oplysningerne om Finanstilsynets bonitets-karakterer til Roskilde Banks udlånsportefølje findes i et dokument, som Finansiel Stabilitet for nylig er fremkommet med til brug for retssagen. I lyset af oprydningsselskabets hårde kritik af Roskilde Banks kreditpolitik og udlån til en stribe suspekte ejendomsmatadorer, vil de sagsøgtes advokater formentlig bruge en del taletid på Finanstilsynets karaktergivning i december 2007.

Desværre giver dokumentet fra Finansiel Stabilitet ikke indsigt i, hvilke karakterer de fire »værste« storkunder Jørgen Olsen, Kenneth Schwartz Thomsen, Steen Gude og Carsten Leveau, fik.

»De Fires« ejendomskoncerner havde lånt tilsammen 2,8 milliarder kr. i Roskilde Bank. Men noget kan tyde på, at Finanstilsynet i december 2007 har givet de fire storkunder pæne karakterer.

Ifølge oplysningerne fra Finanstilsynet, som Finansiel Stabilitet har lagt frem, fik kun et enkelt unavngivent udlånsengagement på 361 mio. kr. den lave karakter 1b. Om dette udlån har tilknytning til »De Fire« er uvist.

To navngivne udlån fik bundkarakteren OIV – objektiv indikation for værdiforringelse. Det var de siden konkursramte ejendomselskaber Boligplan og Møllegården, som ikke er relateret til »De Fires« ejendomskoncerner.

De sagsøgte direktions- og ledelsesmedlemmers advokater vil formentlig bore i Finanstilsynets karaktergivning under Roskilde Bank-sagen. Under den nyligt overståede erstatningssag mod Capinordic Bank spillede Finanstilsynets karaktergivning og vurdering af rigmandsbankens udlån en væsentlig rolle. Capinordic Banks ledelse blev dømt erstatningsansvarlige for i alt ni udlån.

Men ingen af disse ni lån havde formået at opnå den forholdsvis pæne karakter 2b eller »visse svaghedstegn«. Det vil sige, at Capinordic-ledelsen ikke blev idømt erstatning for noget lån, som havde opnået karakteren 2b eller derover.