Finanstilsynet dropper skærpede krav til pensionsselskaberne

Finanstilsynet havde planlagt, at de danske pensions- og forsikringsselskaber allerede fra næste år skulle leve op til kommende EU-krav om deres økonomiske polstring, men har uventet trukket fuldstændigt i land.

Flere pensionskasser har valgt at bruge Finanstilsynets »rødt lys«-scenarie som deres primære mål for, hvor stor risiko de kan påtage sig Fold sammen
Læs mere
Foto: Brian Berg
Finanstilsynet havde for godt en uge siden lagt op til en markant styrkelse af kravene til, hvor store tab de danske pensions- og forsikringsselskaber kan håndtere uden at komme under direkte overvågning af tilsynet.

Men nu har Finanstilsynet slået fuld bak. I det udkast til en ny bekendtgørelse om branchens kapitalkrav, der kommer i høring senere i denne uge, er de skærpede krav ganske enkelt pillet fuldstændigt ud, erfarer Berlingske Business.

Finanstilsynet havde ellers på baggrund af løbende samtaler med pensions- og forsikringsselskaberne udarbejdet detaljerede krav, som ville medføre, at de danske pen­sions- og forsikringsselskaber allerede fra 1. januar næste år ville kunne leve op til nye skrappe EU-krav, som indføres i hele EU fra 2012.

Skrappere regler
»Vi har fået tilbagemeldinger fra branchen, og på den baggrund har vi vurderet, at det vil være hensigtsmæssigt at lave en mere balanceret implementering af de nye EU-kapitalkrav, Solvens II,« siger kontorchef Per Plougmand Bærtelsen fra Finanstilsynet.

Med andre ord er de skrappere krav til selskaberne nu skudt til hjørne, selv om der ikke er tvivl om, at reglerne skal skærpes markant senest i 2012.

Formålet med de skrappere regler var at sikre, at f.eks. en pensionskasse hurtigere ville komme i tilsynets søgelys, hvis der var investeret i eksempelvis aktier eller ejendomme, der kan svinge meget voldsomt i pris. Pensionskassen kunne som følge deraf risikere at gøre pen­sionskassen insolvent, hvis der ikke er styr på forholdet mellem risikoen og hvor velpolstret pensionskassen er til at håndtere store værditab.

Skrappere regler kan dog også betyde, at nogle pensionsselskaber kunne blive tvunget til yderligere at nedbringe deres andel af blandt andet aktier og ejendomme, selv om det på sigt giver det bedste afkast. Ganske enkelt fordi de under de nye regler ikke ville have nok økonomisk modstandskraft til at kunne håndtere store kursfald.

Tyndslidte reserver
Som omtalt i Berlingske Business forrige lørdag så ville de nye krav betyde, at for eksempel en pensionskasse kun kunne få en ren økonomisk helbredserklæring, hvis man var i stand til at håndtere aktiekursfald på 32 procent mod 12 procent i dag, fald i ejendomspriserne på 20 procent mod otte procent i dag, og en rentekrisiko, der er næsten dobbelt så stor som i dag.

Det gør en stor forskel særligt på et tidspunkt, hvor pensions- og forsikringsselskabernes økonomiske reserver i forvejen er tyndslidte. Hvis et selskab ikke kan leve op til kravene, så kommer selskabet i »rødt lys« hos Finanstilsynet, og det betyder normalt kraftigt skærpet tilsyn, og at selskabet ikke aktivt må øge sin risiko eksempelvis ved at købe flere aktier.

Smidt i papirkurven
Det oprindelige forslag blev sendt til brancheorganisationen Forsikring & Pension, inden det nu er blevet smidt i papirkurven.

Her er meldingen, at man primært har interesseret sig for, hvad der ville ske med de medlemmer, som eventuelt kom i rødt lys.

»Vi har sagt, at man skal overveje tilsynsreaktionen, hvis man indfører et nyt scenarie. Alt andet lige vil skrappere krav føre til, at flere selskaber kan komme i rødt lys, men hvis det er på grund af skrappere krav, så bør reaktionerne også tilpasses, hvis man kommer i rødt lys,« siger underdirektør Peter Skjødt fra Forsikring & Pension.

Han henviser blandt andet til, at de nye EU-krav opererer med »bløde« og »hårde« mål til kapitalkravene, og de nye krav, som altså ikke bliver indført i denne omgang, hører til de »bløde« mål til pensions- og forsikringsselskabernes kapital. Det bløde mål skal undertiden kunne overskrides.

Peter Skjødt påpeger også, at EU-reglerne tager højde for konjunkturudsving i modsætning til de regler, Finanstilsynet havde barslet med.

»Man skal huske på, at finanskrisen trods alt ikke nødvendigvis er overstået endnu,« pointerer Peter Skjødt.

Kursværn
Hos Forsikring & Pension har man ikke kendskab til nogle medlemmer, der umiddelbart skulle komme i problemer, hvis de nye regler var blevet indført.

Blandt andre branchens to sværvægtere, Danica og PFA Pension, har tidligere blankt afvist, at de kunne komme i problemer, hvis de nye skrappere regler blev indført.

Det er dog samtidig ingen hemmelighed, at blandt andre Danica og Topdanmark Liv fortsat har kursværn for kunder, der vil trække penge ud, fordi reserverne er blevet tyndslidte.

Samtidig har flere pensionskasser valgt at bruge Finanstilsynets nuværende »rødt lys«-scenarie som deres primære mål for, hvor stor risiko de kunne påtage sig, i stedet for en statistisk mere præcis metode, »value at risk«-modellen, der i øjeblikket for mange kræver mere solide økonomiske reserver end Finanstilsynets »rødt lys«-scenarie.

Finanstilsynet understreger dog, at der ikke er tvivl om, at kravene før eller senere bliver strammet.

»Vi mener ikke, at der er et akut behov for at stramme kravene i trafiklys-scenariet, men der er ingen tvivl om, at kravene vil blive strammet ved implementering af de kommende EU-krav,« påpeger kontorchef Per Plougmand Bærtelsen fra Finanstilsynet, der fortsætter:

»Vi overvejer en model, hvor vi løbende vil implementere elementer fra de kommende EU-krav, men det er ikke noget, vi er klar med endnu.«