Finanstilsynet: Danske Bank har givet misvisende forklaringer

Danske Bank får hård kritik fra Finanstilsynet, efter storbanken i dag har fremlagt konklusionerne fra bankens egne undersøgelser af filialen i Estland.

Hvis Finanstilsynet vurderer, at der er behov for at træffe en ny afgørelse, vil sagen blive genoptaget og behandlet i tilsynets bestyrelse. En ny afgørelse vil blive offentliggjort, fortæller Jesper Berg. Fold sammen
Læs mere
Foto: Henning Bagger

Finanstilsynets direktør Jesper Berg retter nu skarp kritik mod Danske Bank, efter at storbanken onsdag har præsenteret sine interne undersøgelser af hvidvask i bankens estiske filial.

Danske Bank har i flere tilfælde givet misvisende forklaringer til Finanstilsynet, oplyser den finansielle vagthund, som nu genovejer den afgørelse, tilsynet traf i maj i år.

»Som det fremgår af vores afgørelse fra maj, har Finanstilsynet flere gange fulgt op på de oplysninger, der er modtaget om hvidvaskforebyggelse i den estiske filial fra de estiske myndigheder. Banken har i disse tilfælde givet Finanstilsynet betryggende forklaringer, der efterfølgende har vist sig misvisende,« siger Jesper Berg.

Finanstilsynets afgørelse fra 3. maj var baseret på et omfattende materiale indhentet fra Danske Bank. Her fik Danske Bank otte påbud og otte påtaler efter undersøgelse af ledelse og styring i sagen om hvidvask i Danske Banks estiske filial.

»Det er en meget alvorlig sag, og vi ser løbende på, om nye informationer gør, at vi skal genoverveje den afgørelse, vi traf i maj. Vi vil nu grundigt gennemgå bankens undersøgelse med henblik på dette,« siger Jesper Berg.

Han oplyser, at Finanstilsynet er i tæt dialog med det estiske finanstilsyn, Finantsinspektioon, om Finanstilsynets egen opfølgning på sagen og om Finantsinspektioons tilsynsindsats i forhold til hvidvasklovgivningen i Estland.

I Danmark har SØIK indledt strafferetlig efterforskning mod Danske Bank af mulige lovovertrædelser i forbindelse med hvidvask. SØIK inddrager i sin efterforskning oplysninger og materiale fra Finanstilsynet.

Advokatfirmaet Bruun & Hjejle, der har ledet Danske Banks undersøgelser, konkluderer onsdag, at Danske Bank ad tre omgange ikke har givet korrekte oplysninger til det danske finanstilsyn i relation til den verserende hvidvaskskandale.

Det fremgår blandt andet af undersøgelsen, at tilsynet i 2007 anmodede Danske Bank om oplysninger om bankens non-resident portefølje i Estland. Samme år havde det estiske finanstilsyn udarbejdet en kritisk inspektionsrapport, ligesom Danske Bank på koncernniveau var blevet advaret af den russiske centralbank, der advarede om »kriminel aktivitet i sin reneste form« blandt kunder i Sampo Bank i Estland, som Danske Bank på daværende tidspunkt var ved at overtage.

Trods advarslerne skrev Danske Bank som svar til Finanstilsynet, at det estiske finanstilsyns inspektion ikke havde givet anledning til »material observations« (mistanke om problemer, red.).