Finanstilsynet blåstemplede udlån i rigmandsbank

Før finanskrisen fik tre fjerdedele af udlånskunderne i den nu krakkede Capinordic Bank fine karakterer af Finanstilsynet. Alligevel endte de med at give banken et samlet tab på 248 mio. kr.

Koncernchef Lasse Lindblad, CapiNordic. Fold sammen
Læs mere
Foto: Lars Helsinghof Bæk
Lyt til artiklen

Vil du lytte videre?

Få et Digital Plus-abonnement og lyt videre med det samme.

Skift abonnement

Med Digital Plus kan du lytte til artikler. Du får adgang med det samme.

Prøv, kære læser, at huske tilbage til tiden før finanskrisen. Sommeren 2007 bød ud over godt vejr på et hedt ejendomsmarked og et aktiemarked i hopla. Snakken ved det nordsjællandske borgerskabs middagsselskaber gik om aktieinvesteringer, friværdier og familiens nyeste firehjulstrækker, og alle levede i lykkelig uvidenhed om, hvad der ventede i form af den største konkurs nogensinde i den internationale finansverden – Lehmann Brothers’ krak i september 2008, som fik Verden til at gå i sort.

I juni 2007 var Finanstilsynet på inspektion i den lille nye investeringsbank Capi-nordic Bank, som var født af en række personer, som det etablerede erhvervsliv opfattede som »kulørte«. Multi-iværksætteren Peter Forchhammer, bankmanden Lasse Lindblad, samt en række forretningsfolk fra deres netværk som finansmanden Aldo Petersen og it-milliardæren Erik Damgaard. Bankens børsnoterede moderselskab Capinordic A/S gennemførte fra 2006 en stribe kapitalforhøjelser og rejst mere end en milliard kr., som bl.a. blev sat på arbejde i den nyetablerede bank, som hurtigt fik kælenavnet rigmandsbanken.

Om Finanstilsynet har været ekstra grundige i deres undersøgelser af banken på grund af personkredsen, ved vi ikke. Men én ting er sikker – konklusionen fra tilsynets første inspektion af rigmandsbanken var meget positiv:

»Boniteten i kreditporteføljen må generelt betegnes som god. Dette fremgår af tilsynets samlede karakterfordeling …«, skrev den finansielle sektors vagthund i et fortroligt, internt notat efter afslutningen af inspektionen i juni 2007 om Capinordic Banks udlånskunder. Finanstilsynets inspektører forklarede yderligere, at Capinordic Bank havde »en begrænset risikoappetit« og generelt satsede på at yde lån med kort løbetid, som blev givet »på fuldt dækket basis«.

Tilsynet havde gennemgået i alt 39 udlån på samlet 859 mio. kr. 23 pct. af udlånskunderne fik den finansielle vagthunds topkarakter »utvivlsom god bonitet«, 54 pct. fik den vældig gode karakter »normal bonitet«, mens bare 23 pct. af kunderne blev vurderet som havende »visse svaghedstegn«. Det gjaldt f.eks. Peter Forchhammers investeringsselskab Synerco og Milliardærklubbens vind- og ejendomsselskab Eurotrust. Men ingen af Capinordic Banks kunder faldt i Finanstilsynets to dårligste kategorier, »kunder med væsentlige svaghedstegn« eller »kunder med objektiv indikation for værdiforringelse«. Tingene så altså ganske godt ud i rigmandsbanken den sommer i 2007, godt et år før Verden gik af lave.

Men finanskrisen kom jo som bekendt buldrende i 2008 og gav bankens kunder en ordentlig rystetur, og i begyndelsen af 2010 gik Capinordic Bank konkurs og blev overtaget af Finansiel Stabilitet. Statens oprydningsselskab bestilte hurtigt en advokat- undersøgelse ved Kromann Reumert-advokaten Carsten Fode. Han konkluderede efteråret 2010, at banken havde været uforsvarligt ledet, og at der var basis for både erstatningssag og politimæssig efterforskning mod bankledelsen.

Finansiel Stabilitet rejste kort efter erstatningssager mod tre tidligere medlemmer af Capinordic Banks ledelse, nemlig bankdirektør Henrik Juul, bestyrelsesformand Claus Ørskov og bestyrelsesmedlem og stifter Lasse Lindblad med krav om 400 mio. kr. – en sag, som i den forløbne uge gik ind i sin afsluttende fase, hvor parternes advokater, topfolkene Carsten Fode, partner i Danmarks største advokatkontor Kromann Reumert, og managing partner hos Kammeradvokaten, Boris Frederiksen, fremlagde deres konklusioner for dommerne i Østre Landsret.

Det var i forbindelse med retssagen, at den tidligere Capinordic-tops advokat Morten Samuelsson, partner i Mazanti Andersen & Korsø Nielsen, stødte på Finanstilsynets fortrolige notat med de fine karakterer til Capinordic Banks udlånskunder, og han var ikke var sen til at lægge den frem i retten. Notatet kan nemlig gøre det svært for statens oprydningsselskab at bevise, at bankledelsen har optrådt ansvarspådragende, mener han.

Capinordic Bank bevilgede selvsagt nye udlån efter juni 2007, men Finanstilsynets notat fra 2007 gennemgår 20 af de 31 udlånsengagementer, som Finansiel Stabilitet tabte penge på ved bankens konkurs. De 31 udlån gav tab på 248 mio. kr. og spiller en central rolle i retssagen, hvor Finansiel Stabilitet forsøger at bevise, at Capinordic Banks ledelse bevilgede lånene på uforsvarlig vis, og at det førte til bankens store tab.

Finansiel Stabilitets påstand er, at banken ikke levede op til sin egen kreditpolitik, at bankens stifter Lasse Lindblad overrulede kreditafdelingen, som blev reduceret til et ekspeditionskontor, at der ofte manglede dokumentation for kundernes kreditværdighed, at der blev ikke fulgt op på låne- engagementer, og at banken ikke nedbragte dårlige lån, men tværtimod bevilgede nye, selvom finanskrisen kradsede.

Og skidt så det da også ud, da Capinordic Bank kæmpede for sit liv frem til konkursen i 2010. Stribevis af store kunder bukkede under for krisen og påførte banken store tab. Finanstilsynet stillede skrappe solvenskrav og opfordrede banken til at nedbringe dårlige lån.

Men tilbage i sommeren 2007 bedømte Finanstilsynet kun fire ud af de 20 senere tabsgivende kunder som havende »visse svaghedstegn«. Ud af de øvrige 16 tabs-givende udlånskunder fik to topkarakteren 3 for »utvivlsomt god bonitet« og 14 fik 2a for »normal bonitet«.

Finanstilsynets system for karaktergivning har været velkendt i banksektoren i mange år. Men først i 2011 kom systemet til en bredere offentligheds kendskab. I september 2011 gav Nationalbanken nemlig nye lånemuligheder i samme Nationalbank for danske pengeinstitutter mod, at de stillede sikkerhed i form af egne udlån af god bonitet.

Finanstilsynet fulgte op med et notat pr. september 2011, der forklarer, hvad »god bonitet« er. Det er lån, som gør sig fortjent til karaktererne 3 og 2a – altså ligesom 77 pct. af Capinordic Banks udlån i 2007. Og det er superlån, hvis man skal tro tilsynet:

»Karakteren 3 gives til kunder med utvivlsom god bonitet. Ved disse kunder er det helt usandsynligt, at pengeinstituttet vil få tab på udlån. Karakteren 2a gives til kunder med normal bonitet … Det vil sige, at der er lav sandsynlighed for, at kunderne ikke kan klare deres forpligtelser. Sondringen mellem 3 og 2a er som regel ikke væsentlig ved vurderingen af pengeinstituttets udlånsportefølje,« forklarer tilsynet.

»Karakteren 2a gives til erhvervskunder, der er kendetegnet ved tilfredsstillende driftsresultater gennem en årrække, og som ikke forventes fremadrettet at ændre sig til et utilfredsstillende niveau. Den reelle egenkapital er positiv, og soliditeten er tilfredsstillende (over 20 pct.). Der er ligeledes et tilfredsstillende likviditetsoverskud efter betaling af renter og afdrag på gælden,« hedder det.

Det er altså disse betingelser, som Finans-tilsynet i 2007 vurderede, at mere end tre fjerdedele af Capinordic Banks kunder levede op til.

Men lad os se på, hvad det var for udlån, som Finanstilsynet dengang gav de fine karakterer 3 og 2a – og hvordan det siden gik nogle af disse blåstemplede kunder.

Capinordic Banks største udlån på 135 mio. kr. var ydet til Nicolaj Gruppen, som var en del af ejendomsmatadoren Carsten Levaus Centerplan-koncern. I 2008 barberede finanskrisen koncernen ned til ingenting, både Centerplan og Carsten Leveau personligt blev erklæret konkurs, og Capinordic Bank tabte ifølge Finansiel Stabilitet over 81 mio. kr.

Et andet stort lån blev bevilget til Milliardærklubbens børsmægler Mark Szigethys investeringsselskab MCS Holding, som lånte godt 25 mio. kr. Selskabet bogførte en negativ egenkapital på 144 mio. kr. i 2008 og gik konkurs i 2011. Banken tabte over 12 mio. kr.

Ejendomsinvestoren Jesper Jørgensens ejendomsselskab ADR nr. 1904 ApS gik konkurs i 2009. Selskabet havde lånt over 20 mio. kr., og banken tabte de 13,6 mio. kr.

CC Investment ApS, som var ejet af Brian Petersen, tidligere Capinordic-direktør Steen Brydes partner, lånte over 16 mio. kr., og banken tabte 6,5 mio. kr. CC Investment gik konkurs i 2011.

Peter Forchhammers Synerco og Milliardærklubbens vind- og ejendomsselskab Eurotrust var blandt de selskaber, som Finanstilsynet havde givet karakteren 2b »kunder med visse svaghedstegn«. Synerco lånte knap 63 mio. kr., som gav banken et tab på 42 mio. kr. Eurotrust, som på det tidspunkt havde en markedsværdi på flere milliarder kr., havde lånt 100 mio. kr., men gav aldrig Capinordic Bank tab. Synerco gik konkurs efteråret 2008. Eurotrust faldt sommeren 2009.

Det er en væsentlig del af Capinordic-ledelsens forsvar i erstatningssagen, at banken siden 2006 har været fulgt tæt af såvel Finans- tilsynet og bankens eksterne revisorer. Finanstilsynet har været på inspektion i banken fire gange, hvortil kommer to særlige kontroller af ejendomsudlån og andre store engagementer sommer og efterår 2008 ved finanskrisens start samt yderligere spørgsmål til en række engagementer i 2009. Capinordic Bank bestilte også selv en gennemgang af udlånsengagementerne hos advokatfirmaet Kromann Reumert i efteråret 2008, da finanskrisen ramte. Oven i alt dette skal lægges bankens rutinemæssige kvartalsvise indberetninger af låneengagementer til Finanstilsynet.

Om Kromann Reumerts undersøgelse siger Lasse Lindblad: »Den gennemgang viste, at Kromann Reumert var enige i det af banken opgjorte solvensbehov, og gennemgangen rejste ingen form for kritik af bankens udlån, ligesom Kromann Reumert ikke fandt behov for yderligere nedskrivninger. I det lys er den voldsomme kritik, som Finansiel Stabilitets advokat, partner i Kromann Reumert Carsten Fode nu rejser, mere end besynderlig.«

Finanstilsynet fulgte mange af bankens kunder tæt. Det gjaldt f.eks. Centerplans Nikolaj Gruppen har været gennemgået ni gange, og ejendomsinvestoren Jesper Jørgensens selskab ADR nr. 1904, som har været gennemgået seks gange af myndighederne. Synerco har været inspiceret i alt 11 gange af tilsynet siden 2006, og Eurotrust otte gange, viser en gennemgang, som Capinordic-folkenes advokat Morten Samuelsson har fremlagt i retten.

»Finanstilsynets bedømmelse af Capinordic Banks engagementer ligger langt fra den fordømmelse, som Finansiel Stabilitets advokater fremfører under retssagen. Tilsynet indleder jo i 2007 med at sige, at »boniteten i kreditporteføljen må generelt betegnes som god«. Hvordan kan det så være uforsvarligt at bevilge lånene?« spørger Lasse Lindblad.

»Tilsvarende gælder bankens eksterne revisor, PwC, der stedse har været enig i vurderingen af bankens engagementer og bankens overholdelse af kreditpolitikken, sådan som de også har erklæret i både revisionsprotokoller og ved påtegningerne af bankens årsrapporter,« siger han.

Finansiel Stablitets hovedadvokat på sagen Carsten Fode har ingen bemærkninger til Finanstilsynets karaktergivning tilbage i 2007.