Finanstilsynet advarer småbanker om ejendomslån

En række mindre og mellemstore banker belåner byggeprojekter og lignende helt op til skorstenen, ofte endda uden at sikre sig, at købs- eller lejeaftaler er på plads. Det fremgår af en spørgeskemaundersøgelse fra Finanstilsynet, som også ser andre bekymrende træk i bankernes kreditpolitik på området.

Jesper Berg har som tidligere direktør i Nykredit Bank siddet med ved bordet, da der skulle ryddes op i de ulyksalige ejendomslån i Forstædernes Bank, som Nykredit overtog få dage inde i finanskrisen. I dag er Jesper Berg direktør i Finanstilsynet, og i den kapacitet advarer han i dag de mindre pengeinstitutter om at være forsigtige med lånene til ejendomsprojekter.
Læs mere
Fold sammen

Bare rolig – denne artikel handler ikke om, at historien er ved at gentage sig, og at mindre og mellemstore igen har givet udlån til dristige ejendomsprojekter i et omfang, der kan koste bankerne livet.

Men i betragtning af, at det nu engang især var i dette segment af banker, at der blev givet fatale lån til ejendomsbranchen i 00erne, er det alligevel påfaldende, at Finanstilsynet ved en simpel spørgeskemaundersøgelse blandt 24 institutter har kunnet konstatere en række problemer med ejendomsrelateret projektfinansiering. F.eks. er der nogle banker, der giver lån på hele projektværdien. Som Finanstilsynet ser det, er det ellers allerede en for høj belåningsgrad, når projekterne bliver belånt med 75-80 pct., hvilket er det typiske.

Den højere finansieringsgrad ville være lidt mindre problematisk, hvis bankerne til gengæld sikrede sig, at der lå kontrakter på videresalg eller udleje. Men det gør kun hver femte bank i segmentet.

Finanstilsynet fandt desuden en række eksempler på, at bankernes kreditpolitik var for lempelig – og at den alligevel i nogle tilfælde ikke blev overholdt.

Det kan f.eks. handle om, at banken definerer ejendomsprojekterne som særligt risikable og derfor betoner, at der må være særlig opmærksomhed om projekterne – men så alligevel ikke beskriver nærmere, hvilke krav de pågældende projekter skal leve op til for at blive anset som kreditværdige.

Lån til ejendomsprojekter

Der er også banker, der skriver, at de kun giver lån til ejendomsprojekter i deres lokalområde – men som alligevel giver lån til projekter andre steder i landet, dog givet at kunden har samlet sine bankforretninger i banken.

Det er ikke mindst det sidste, der giver mindelser om finanskrisen for snart 10 år siden. Dengang gik der historier om, hvordan smarte projektmagere havde kørt i BMWen fra lokalbank til lokalbank, indtil de fandt en, som lod sig dupere og greb muligheden for at øge udlånsmassen. Man kan kende de banker, der ikke faldt for denne fristelse, på, at deres navne stadig findes i fondsbørsens kurslister.

Der er dog heldigvis nogle meget store forskelle fra dengang.

Ikke mindst har Finanstilsynet introduceret den såkaldte tilsynsdiamant, der blandt andet siger, at bankerne højst må have 25 pct. af deres udlån placeret i ejendomsbranchen. Yderligere udgør projekterne, som for eksempel kan være en nybygget ejendom, kun en lille del af disse 25 pct.

Brancheforeningen Lokale Pengeinstitutter har da heller ikke nogen indvendinger mod Finanstilsynets tiltag.

»Vi har ikke et detaljeret kendskab til den pågældende undersøgelse og ved derfor heller ikke, hvor mange af de adspurgte pengeinstitutter der er vores medlemmer. Men set i lyset af erfaringerne fra tidligere økonomiske kriser og de seneste prisstigninger på ejendomsmarkedet finder vi det naturligt, at Finanstilsynet har et særligt fokus på ejendomsområdet, herunder risiciene ved projektfinansiering, og sender et signal til sektoren om at udvise påpasselighed,« skriver direktør Jan Kondrup i en mail til Berlingske Business Ejendomme.