Finanstilsynet: 12 banker vil bryde nyt pejlemærke

Finanstilsynet lægger op til en skærpelse af tilsynsdiamanten i forhold til omfanget af danske pengeinstitutters store eksponeringer, og beregninger viser, at 12 pengeinstitutter - mod i dag blot fire - vil bryde det nye pejlemærke.

Foto: Carl Redhead

Tilsynet forventer dog, at de berørte institutter vil kunne tilpasse sig det nye krav inden udgangen af 2017, hvor det justerede pejlemærke træder i kraft.

Det nye pejlemærke måler pengeinstitutternes 20 største udlån i forhold til den egentlige kernekapital, og hvis summen af de 20 største udlån er større end 175 pct. af den egentlige kernekapital, vil instituttet bryde pejlemærket. Den væsentligste forskel i forhold til i dag er, at der i den nuværende opgørelse kun indgår udlån, der hver især udgør mindst 10 pct. af kapitalgrundlaget.

Ændringen af tilsynsdiamanten, der er i offentlig høring frem til 24. april, vil ifølge tilsynet ikke påvirke det samlede kreditudbud.

- De berørte institutter vil tilsammen skulle reducere deres store udlån med i alt 2,5 mia. kr., men de øvrige banker vil kunne øge deres udlån mange gange mere uden at komme i konflikt med det nye pejlemærke, skriver Finanstilsynet.

Skærpelsen af tilsynsdiamanten sker efter anbefaling fra Udvalget om finanskrisens årsager - det såkaldte Rangvid-udvalg, som i sin rapport i 2013 konstaterede, at eksponering mod store ejendomsengagementer var en væsentlig årsag til, at flere mindre pengeinstitutter blev nødlidende under finanskrisen i 00'erne og i den danske bankkrise i starten af 1990'erne.