Finanstilsyn blåstemplede ledelsen i Capinordic kort før konkurs

Et internt fit & proper-notat fra Finanstilsynet fastslog i efteråret 2009, at Capinordic Banks daværende ledelse hverken drev banken uredeligt, forsømmeligt eller uforsvarligt. Men nu trækker tilsynet i land: »Det var ikke sådan ment!«

Da Capinordic Bank blev erklæret konkurs i 2010 var Henrik Juul adm. direktør. Derudover bestod ledelsen af bestyrelsesformand Claus Ørskov og bestyrelsesmedlemmerne Kaj Egon Hansen og Lasse Lindblad. Arkivfoto: Bjarke Ørsted Fold sammen
Læs mere
Lyt til artiklen

Vil du lytte videre?

Få et Digital Plus-abonnement og lyt videre med det samme.

Skift abonnement

Med Digital Plus kan du lytte til artikler. Du får adgang med det samme.

Selv om ledelsen af den nu krakkede rigmandsbank Capinordic Bank præsenterede et halvårsresultat for 2009 på minus 69 mio. kr. før skat, var ledelsen hverken dumdristig, uredelig, forsømmelig eller uforsvarlig i sin handlemåde.

Det konkluderede Finanstilsynet i et internt notat bestilt af tilsynets overopsyn, Det Finansielle Virksomhedsråd, i efteråret 2009. Rådet havde bestilt notatet, fordi medlemmerne ønskede en orientering om Capinordic-ledelsens egnethed og hæderlighed i lyset af bankens betydelige underskud. Men der var altså ikke noget at komme efter.

Ledelsen i Capinordic Bank bestod på det tidspunkt af administrerende direktør Henrik Juul og bestyrelsesformand Claus Ørskov og bestyrelsesmedlemmerne Lasse Lindblad og Kaj Egon Hansen, hvoraf de tre første under en verserende retssag afkræves 400 mio. kr. i erstatning. Bag kravet står det statslige oprydningsselskab, Finansiel Stabilitet, der overtog resterne af banken efter konkursen i februar 2010, og som nu beskylder ledelsen for uforsvarlig bankdrift.

Central rolle i bedømmelsen

Finanstilsynet afleverede notatet til Det Finansielle Virksomhedsråd 20. oktober 2009 – mindre end fire måneder før banken gik konkurs. Tilsynet skrev blandt andet:

»Tilsynets undersøgelser har hidtil ikke givet grundlag for at konkludere, at bankens tab kan henføres til, at medlemmer af bestyrelsen eller direktionen for Capinordic Bank skulle have undladt at iværksætte fyldestgørende kontrolprocedurer eller handlet uredeligt ved f.eks. at undlade at efterleve krav om god administrativ praksis og regnskabspraksis ...«

Og tilsynet fortsatte:

»På det foreliggende grundlag vurderer tilsynet, at det ikke kan konkluderes, at bankens ledelse skulle have skadet virksomheden som følge af passivitet eller forsømmelser ... Samlet vurderer tilsynet således på det foreliggende grundlag, at resultatudviklingen i Capinordic Bank ikke giver tilstrækkelig grund til at antage, at et eller flere medlemmer af bankens bestyrelse eller direktion har udvist en sådan adfærd, at den eller de pågældende personer ikke vil varetage hvervet eller stillingen på forsvarlig måde.«

Herudover forklarede tilsynet, at finanskrisen havde alvorlige konsekvenser for bankens indtjening og kvaliteten af bankens udlån til blandt andet ejendomsbranchen, og at banken var i gang med at lægge ny strategi og nedbringe omkostningerne.

Capinordic-folkenes lejr anser fit & proper-notatet for centralt i bedømmelsen af ansvarsgrundlaget.

I deres optik fremstiller notatet bankens tidligere ledelse som hæderlige og ordentlige bankfolk i modsætning til det negative billede, som Finansiel Stabilitet tegner af dem.

For sent til ny vurdering

Men sådan kan fit & proper-notatet ikke tolkes, lyder det fra Finanstilsynet, der efter fremlæggelsen af notatet i retten er gået ind i erstatningssagen mod den tidligere Capinordic-ledelse som part.

Notatet er af foreløbig karakter og fokuserer på bankens negative resultatudvikling. Det er således ikke nogen endelig vurdering af Capinordic-folkenes egnethed og hæderlighed, hedder det i et processkrift fra tilsynet fra december 2014.

»De sagsøgte tillægger notatet en betydning, som det ikke kan tillægges,« skriver Finanstilsynets kommunikationschef, Søren Møller Christensen, i en mail til Berlingske.

Tilsynet har nemlig ikke vurderet kvalitet eller lødighed af forretningsplan, kvaliteten af udlån eller ledelsens konkrete handlinger eller undladelser, hedder det i et processkrift udarbejdet for Finanstilsynet af advokat Peter Hedegaard Madsen fra Kammeradvokaten, som han fremlagde i retten før jul.

Ifølge processkriftet ville tilsynet vurdere ledelsen igen ved en planlagt inspektion af bankens risici i december 2009. Fit & proper-notatet fra oktober 2009 tog således ikke højde for de tab, øgede nedskrivningsbehov og væsentligt ringere bonitet i udlånene, som Finanstilsynet fandt ved inspektionen i december.

Hertil siger Capinordic Banks tidligere direktør Henrik Juul:

»Finanstilsynet må stå på mål for det, de har skrevet. Da tilsynet udarbejdede fit & proper-notatet, havde de allerede fået et udtræk af bankens engagementer via vores datacentral til brug for den planlagte inspektion. Vi havde ligeledes fremsendt oversigter over kunder og deres samlede engagementer. Finanstilsynet havde altså et fornuftigt bedømmelsesgrundlag, da de skrev notatet.«

Finanstilsynet nåede aldrig at foretage en ny vurdering af ledelsen i Capinordic Bank på grund af udskiftning i direktion og bestyrelse og konkursen i februar 2010.