Finanssektoren splittet over nye boliglån

Realkreditselskaberne og bankerne er på kollisionskurs over de nye obligationstyper, SDO, som formentlig i løbet af sommeren giver bankerne fuld adgang til det milliardstore lånemarked for ejerboliger.

Måske står det hæderkronede over 200 år gamle realkreditsystem for fald med højere priser for kunderne til følge. Eller måske kan øget konkurrence skabe nye produkter og presse priserne ned i forhold til de priser, som realkreditttens monopol har givet.

Sådan er to fronter trukket op i optakten til en ny lov, der formentlig fra den kommende sommer giver bankerne adgang til det multimilliard store lånemarked, som de danske boligejere udgør.

Det er en ny obligationstype, SDO, særligt dækkede obligationer, der kan give bankerne adgang til at belåne ejerboliger med sikkerhed i murstenene. Men effekten af de nye lånemuligheder er der uenighed om.

Der er ingen tvivl om, at bankerne meget gerne vil ind på markedet, og deres brancheorganisation Finansrådet fremhævede under et seminar i dag de gavnlige effekter.

"Alt andet lige bør der være en lavere rente på SDO, end på traditionelle realkreditobligationer," vurderer vicedirektør i Finansrådet Klaus Willerslev-Olsen.

Finansrådets folk gjorde også flere gange opmærksom på, at loven om bankernes adgang til at udstede SDO'er er nødvendig af hensyn til den internationale konkurrence.

"Lad mig slå helt fast, at SDO'erne kommer til landet under alle omstændigheder - enten gennem denne lovændring eller fra udenlandske pengeinstitutter," sagde økonomisk konsulent Morten Frederiksen under seminaret.

På den anden side af banen har Realkreditrådet mere end svært ved at se argumentet for at lukke flere spillere ind på banen.

"Realkreditrådet har ikke set et dokumenteret behov for en udvidelse af kredsen af udstedere af SDO'er. Det billede af en konkurrencetrussel fra udenlandske kreditinstitutter, som lovudkastets bemærkninger giver indtryk af, er efter Realkreditrådets opfattelse ikke reelt og på ingen måde dokumenteret," skriver rådet i sit høringssvar til lovforslaget.

Realkreditrådet tror heller ikke på, at konkurrencen øges.

"Heller ikke de danske pengeinstitutters adgang til at udstede SDO'er ses at give en mere effektiv konkurrence på det traditionelle marked for boligfinansiering," hedder det i høringssvaret.

Det påpeger desuden, at stort se alle pengeinstitutter i dag har mulighed for at finansiere udlån ved at udstede realkreditobligationer - enten via datterselskaber eller via fælles selskaber som Totalkredit eller DLR Kredit.