Finansrådet vil neddysse banksplid

En række ærgerlige sager splitter banksektoren: F1-lån, Jyske Banks udmeldinger om kassegebyrer, kritisk sag om Danske Andelskassers Bank og SIFI-bankerne.

Finansrådet og dets direktør Jørgen Horwitz forsøger at få bankerne til at moderere deres sprogbrug. Foto: Lars Svankjær/Scanpix Fold sammen
Læs mere

Flere af de mest indflydelsesrige danske bankdirektører står meget langt fra hinanden i nogle af de vigtige spørgsmål, som står øverst på erhvervslivets politiske dagsorden. Sådan ser det i hvert fald ud, hvis man læser dagspressen om de mest relevante temaer, der rører sig i bankerne.

Det har bankernes brancheorganisation, Finansrådet, også bemærket. Derfor forsøger man nu at få bankdirektørerne til at moderere deres sprogbrug, så uenighederne i banksektoren ikke står så tydeligt frem.

Ifølge Berlingske Business oplysninger har Finansrådet i en skrivelse til bestyrelsen forud for bestyrelsesmødet mandag forsøgt at bremse de skarpe udfald, som bankdirektørerne gennem de seneste måneder har lavet mod hinanden i pressen.

Det kommer, efter at Finansrådet i en direktionsskrivelse til alle bankdirektørerne gjorde opmærksom på, at der er tale om medieskabte uenigheder, som »Finansrådet ikke kan genkende«:

»Jeg ser ingen uoverensstemmelser mellem udmeldingerne. Og jeg vil gerne understrege, at vi går samlet ind i arbejdet med reguleringen af sektoren, hvor der selvfølgelig kan være nuancer, men substantielt er vi enige,« lød det fra Finansrådets formand, Tonny Thierry Andersen, i den ikke offentliggjorte direktionsskrivelse fra 15. august.

Trods denne udmelding finder Finansrådets ledelse det altså relevant at indskærpe en mere konkurrentvenlig kommunikationslinje for bestyrelsen, som også rummer Jyske Banks topchef Anders Dam og Nordea Danmarks øverste leder, Anders Jensen. Begge de to direktører er nævnt i røflen til bestyrelsen.

»Social udrensning«

Anders Dam, der er kendt for både frække og dristige udmeldinger til pressen, er omtalt i flere af de fire sager, som Finansrådet nævner. Han er gået i rette med Danske Banks direktør Eivind Kolding i en sag om, hvorvidt F1-lån skal forbydes. Men han bliver også omtalt i en sag, der kom frem i forbindelse med halvårsregnskabet. Her begrundede han nemlig over for Finanswatch prisstigninger på bankens kassefunktioner med, at andre banker gennemførte »social udrensning«. Den udtalelse blev altså bemærket af Finansrådets dommere.

Det lykkedes i går ikke at få en kommentar fra Anders Dam til sagen. Fra Anders Jensens side ønsker man heller ikke at gå ind i en debat om de fortrolige oplysninger.

Dog fremgår det af direktionsskrivelsen, at Anders Jensen ikke ser en uenighed med Finansrådets linje omkring de vigtige SIFI-forhandlinger, hvor navnlig Danske Bank og Finansrådet forsøger at overbevise politikerne om, at alt for strenge krav til banken på grund af dens størrelse – og deraf følgende betydning for dansk økonomi – kan være negativt for bankens evne til at låne penge ud.

Bankdirektørerne opfordres også til generelt at opføre sig ordentligt foranlediget af sagen om Danske Andelskassers Bank, der ifølge Jyllands-Posten bl.a. i strid med loven har lånefinansieret køb af bankens aktier.

Kommunikationsekspert og direktør for Lead Agency Kresten Schultz Jørgensen forstår godt, hvorfor bankernes brancheorganisation forsøger at gyde olie på vandene. For meget intern konflikt kan nemlig ødelægge meget, mener han:

»Den slags er ekstremt dårligt for en branche. For selv om den enkelte virksomhed på den korte bane får en god pressedækning, så ødelægger man på den lange bane branchens omdømme. Det er indiskutabelt, for det kan vi måle.«

Kresten Schultz Jørgensen konstaterer også, at finanssektoren i stigende grad bruger medierne til at markedsføre sig selv ved at sammenligne sig med konkurrenterne:

»Du må ikke lave en reklame, der taler dårligt om andre. Men inden for PR må du sige, hvad du vil, bare du overholder injurie­lovgivningen.«

Bankekspert og seniorrådgiver Lars Krull fra Aalborg Universitet mener, at det er helt naturligt, at man internt i banksektoren er uenige, fordi man er så forskellige. F.eks. er Danske Bank 10.000 gange så stor som den mindste bank i Danmark:

»Det her er ikke udtryk for en splittelse, men snarere udtryk for, at der er forskellige behov. Nu gør man fra Finansrådets side så opmærksom på, at nu må I godt dæmpe jeres behov.«