Finansministeriet var selv indstillet på at betale salgsomkostninger

Ministeriets repræsentant i bestyrelsen for Bella Center foreslog selv, at de sælgende aktionærer betalte salgsomkostningerne, men formand Erik Bonnerup havde allerede inden mødet aftalt med de sælgende aktionærer, at Bella Center nok skulle ”æde regningen”.

Et bestyrelsesreferat fra Bella Center viser nu, at én af de sælgende Bella-aktionærer, Finansministeriet, på eget initiativ foreslog at afholde salgsomkostningerne.

Men næstformand i bestyrelsen, advokat Oluf Engell, der bl.a. sidder i bestyrelsen for Det Berlingske Officin, BRF Holding og Haldor Topsøe, var ikke enig i forslaget.

Helt præcist står der følgende i det bestyrelsesreferat som Business.dk er kommet i besiddelse af:

”Det fremsendte tilbud fra Danske Markets blev drøftet. Jacob Heinsen, Finansministeriet, havde meddelt, at han mente, at det var aktionærerne, som skulle betale og stå for denne del. Dette fandt Oluf Engell ikke var en hensigtsmæssig løsning, men at en sådan proces bør varetages af bestyrelsen”.

Længere nede i bestyrelsesreferatet, står der følgende:

”Med hensyn til den videre proces besluttede bestyrelsen følgende:

6. Salg af Bella Center-aktier:

Erik Bonneup (Bestyrelsesformanden Red.) gav en orientering om, hvor langt i processen man er kommet. Der har været afholdt møde med de fem storaktionærer (Finansministeriet, Danmarks Nationalbank, Københavns Kommune, Danske Bank og Nordea red.), hvor man var enige om, at Bella Center skulle stå for processen samt påtage sig det økonomiske ansvar”.

Sagt på godt dansk så havde bestyrelsesformanden, Erik Bonnerup, drøftet sagen med de fem største aktionærer i selskabet og man havde fundet frem til, at regningen for at sælge aktierne den lod man selskabet betale, i stedet for selv at betale den pris det koster at sælge de fem store aktieposter.

Den beslutning finder Carsten Berger, der selv dengang var og i dag er en stor aktionær i Bella Center, særdeles urimelig.

”Min etik og moral ville ikke have foretaget sådanne dispositioner. En omkostning jeg selv burde afholde, det er jo mig der vil sælge nogle aktier, den får jeg delvist andre til at betale. Det kan man da ikke. Hvorfor skal andre betale for, at jeg ikke længere ønsker at eje mine aktier? Normalt når jeg handler aktier, så betaler jeg kurtage, uanset om jeg er køber eller sælger. Her lader bestyrelsen kurtagen , altså salgsomkostningerne, blive afholdt af det selskab, man handlede. Det syntes jeg ikke er i orden,” siger Carsten Berger.

Han nævner samtidig, at hvis man kigger på statsregnskabet, så kan man se, at hver gang staten sælger aktier, så er der nogle salgsomkostninger forbundet med handlen som Finansministeriet hver eneste gang afholder.

”Men én eneste gang har staten ikke betalt noget for at komme af med sine aktier og det er i forbindelse med salget af aktierne i Bella Center,” siger Carsten Berger.

Carsten Berger ligger på andet år i juridisk slagsmål med den tidligere bestyrelse i Bella Center, som han mener på helt urimelig vis har tørret salgsomkostningerne af på selskabet - fremfor at de sælgende aktionærer selv betalte omkostningerne for deres aktiesalg.