Finanslov styrker vilkår for selvstændige

Med den nye finanslov bliver det lettere at drive egen virksomhed i Danmark.

Foto: Jens Astrup. Regeringen indgik i går et finanslovsforlig med Venstre og Konservative for 2014. Flere af punkterne i aftalen skaber bedre vilkår for selvstændige i Danmark. 
Læs mere
Fold sammen

Den nye finanslov, der kom på plads i går, indeholder flere elementer, der gør det langt nemmere at være selvstændig i Danmark.

Det meddeler a-kassen for selvstændige i Danmark, ASE, der ligesom mange andre parter i erhvervslivet er positive over for finansloven.

Ifølge direktør i ASE, Jesper Bøge, er der flere dele af den nye lov, der indikerer, at regeringen er på rette spor i forhold til at skabe bedre vilkår for dem, der driver egen virksomhed.

Fjernelse af emballageafgiften, fradrag for selvstændiges syge- og arbejdsskadeforsikring og længere momskreditter for de små virksomheder er nogle af de konkrete tiltag, der vil have en positiv virkning på de selvstændige.

Specielt det faktum, at der afsættes 55 millioner kr. i 2014 til at ligestille selvstændigt erhvervsdrivendes omkostninger til egenforsikring med tilsvarende omkostninger til forsikringer af ansatte allerede pr. 1. januar 2014, møder begejstring. Ifølge Jesper Bøge vil det gøre det mere attraktivt at starte en virksomhed op i Danmark.

»Det er et skridt i den rigtige retning, at man vælger at ligestille selvstændige og lønmodtagere på området for egenforsikring. Interessen for at blive selvstændig er stor, og det er vigtigt, at man ikke så at sige straffes for sit initiativ. Det er tilfældet i dag på for eksempel dagpengeområdet, hvor det er væsentligt mere bøvlet at være selvstændig end lønmodtager,« siger han.

Men også afskaffelsen af emballageafgiften er positivt for de selvstændige. Da vækstpakken blev lanceret i marts lavede ASE en undersøgelse, hvor de spurgte 1500 selvstændige om deres holdning til, at emballageafgiften skulle stryges af listen. Her svarede de fleste virksomheder, især inden for landbrug, industri og handel, at det vil være positivt for deres forretning.

Det vil være med til at lette den administrative byrde. En byrde, der ifølge Jesper Bøge, vil gøre det nemmere for de selvstændige at koncentrere sig om at skabe vækst.