Finansielle instrumenter sendte Nykredit i minus

Årets 3. kvartal blev sort for Nykredit, der gik fra et overskud på 35 mio. kr. i 3. kvartal sidste år til et underskud i år på en halv milliard kr. Koncernen har brændt sig på finansielle instrumenter - såkaldte derivater.

Foto: Torben Christensen
Tredje kvartal endte for Nykredit med et underskud på 492 mio. kr. før skat mod et overskud på 478 mio. kr. i 2. kvartal 2013 og 99 mio. kr. i 1. kvartal 2013. Koncernen angiver selv et fald i værdien af finansielle instrumenter, såkaldte derivater, som årsagen.

"Sammenlignet med resultatet i 3. kvartal 2012, der udgjorde 35 mio. kr., viste udviklingen i 3. kvartal 2013 et fald på 527 mio. kr., der primært var en effekt af negative værdireguleringer af derivater, svarende til 541 mio. kr.," skriver Nykredit i regnskabet.

Samlet set har derivaterne i forhold til det foregående kvartal kostet Nykredit en øget udgift på 658 mio. kr., mens nedskrivninger steg med 214 mio. kr. Og det er andelsboliger, der har kostet koncernen dyrt."Stigningen i nedskrivninger var blandt andet en effekt af øgede gruppevise nedskrivninger vedrørende andelsbolig-foreninger. Som tidligere omtalt skal udviklingen fortrinsvis ses i lyset af en mere forsigtig værdiansættelse i forlængelse af Finanstilsynets inspektion," skriver koncernen.

I forhold til årets 2. kvartal faldt basisindtægterne fra forretningsdriften med 149 mio. kr. til 747 mio. kr. - et fald, der stammer blandt andet fra Nykredit Markets, mens indtjeningen i Retail og Nykredit Asset Management var stort set uændret.For årets første ni måneder er basisindtægterne fra forretningsdriften 2,4 mia. kr. mod 2,6 mia. kr. i den tilsvarende periode i fjor.

Resultatet før skat faldt fra 337 mio. kr. til 85 mio. kr. i de ni måneder i forhold til sidste år, men koncernen er vokset lidt, så balancen nu udgør 248 mia. kr. mod 241 mia. kr. ved udgangen af 2012.