Finansiel Stabilitet hvæsser våbnene før afgørende slag om Roskilde Bank

Statens oprydningsselskab afleverede den endelige stævning i erstatningssagen mod den tidligere ledelse og revision i Roskilde Bank i august. Milliardlån med ringe sikkerhed til for længst konkursramte matadorer som Carsten Leveau og de siden fængselsdømte Kenneth Schwartz Thomsen og Steen Gude spiller hovedrollen i Finansiel Stabilitets angrebsstrategi.

Foto: Jeppe Carlsen
Lyt til artiklen

Vil du lytte videre?

Få et Digital Plus-abonnement og lyt videre med det samme.

Skift abonnement

Med Digital Plus kan du lytte til artikler. Du får adgang med det samme.

»Hej du – det er vel låneomlægninger som gør, at Kenneth d.d. er oppe på 903.000 tkr???? Der er jo endnu ikke kørt rentetilskrivninger …«

Citatet stammer fra en e-mail-korre­­s­pondance fra 30. juni 2008 mellem Roskilde Banks daværende kundechef i erhvervs-afdelingen Morten Eriksen og hans medarbejder Helen Sørensen. »Kenneth« er Roskilde Banks storkunde, den nu konkursramte og fængselsdømte ejendomsmatador Kenneth Schwartz Thomsen, og Helen Sørensen søger en forklaring hos sin chef på, at »Kenneths« låneengagement nærmer sig milliarden.

Kundechef Morten Eriksen svarer således: »Jeg tror det er en højere kurs på chf (chf er schweizerfranc, red.).«

E-mail-udvekslingen mellem to ansatte i Roskilde Bank illustrerer ifølge statens oprydningsselskab Finansiel Stabilitet »den komplette mangel på overblik« over storkunden Kenneth Schwartz Thomsens låneengagementer, som med 903.000 kroner altså nærmede sig en milliard kroner i lån i forsommeren 2008; nogle måneder før banken gik konkurs. E-mail-udvekslingen kan læses i Finansiel Stabilitets såkaldte processkrift; det vil sige oprydningsselskabets endelige stævning af den tidligere ledelse og revision i Roskilde Bank. Processkriftet gik af sted til de i alt elleve sagsøgte midt i august.

Over hundrede retsdage, flere end 10.000 siders bilag, 11 sagsøgte, et hav af advokater og et erstatningskrav på en milliard kroner. Det er ingredienserne i en af de mest omfattende erstatningssager, der er ført herhjemme.

Syv år er der gået, siden danskerne målløse kunne se til, at banken i Roskilde forvandlede sig fra en vækstraket til en rygende ruinhob med tidligere bankdirektør Niels Valentin Hansen i spidsen som symbolet på grådighed og uhyggeligt stor risikovilje.

Statens oprydningsselskab har brugt årene siden konkursen i 2008 til at lægge strategi og skærpe de angrebsvåben, som skal bringe de sagsøgte fra direktion, bestyrelse og revision i knæ og hente noget af bankens milliardtab hjem.

Vilde milliardlån til en stribe risikovillige ejendomsmatadorer spiller en fremtrædende rolle i Finansiel Stabilitets angreb:

»Bevisførelsen vedrørende ansvarsgrundlaget og tabsopgøret retter sig (...) primært mod flere af Bankens største engagementer … nemlig ti af Bankens mest tabsvoldende engagementer, hvoraf flere indgik blandt bankens mest betydende (største) engagementer (over 10 % af Bankens basiskapital) (…),« skriver oprydningsselskabet i processkriftet.

De store lånekunder var blandt andre Carsten Leveau, som for længst er gået personligt konkurs med sin Centerplan-koncern, Kenneth Schwartz Thomsen, som ligeledes er konkurs med sine koncerner, herunder Thorion Invest, Steen Gude, som også er personlig konkurs med Stones Invest. Schwartz Thomsen og Gude har siden fået fængselsdomme for skattesvindel og skyldnersvig, skattesvig og bedrageri. Sagerne har dog ikke noget at gøre med låneengagementerne i Roskilde Bank, selv om banken har tabt over en milliard kroner alene på de to kunder.

Finansiel Stabilitet beskylder ledelse og revision for passivt at se til, at banken blev drevet med ensidigt fokus på vækst i udlån til ejendomssektoren uden hensyn til sikkerheden. Såvel direktion som bestyrelse og revision har et medansvar for uforsvarlig adfærd og undladelseshandlinger, som trods advarsler fra Finanstilsynet førte til vilde og tabsgivende kreditter til folk som de siden fængselsdømte Kenneth Schwartz Thomsen, Steen Gude samt en række i dag konkursramte matadorer som Carsten Leveau og Jørgen (Flexplan) Olsen. Lånene var så uforsvarlige, at de uanset finanskrisen havde givet tab.

»En rigtig analyse af kreditterne til Centerplan, Kenneth Schwartz Thomsen, Stones Invest og red.) allerede i 2005 eller primo 2006 ville have vist, at disse kreditter reelt ikke gav nettoindtjening til Banken, eller at der var en betydelig risiko for, at det kun kunne ske under meget gunstige forudsætninger,« skriver Finansiel Stabilitet.

Ofte blev byggelån brugt til alt muligt andet end byggeri såsom »hundens, konens og elskerindens underhold og andre forhold, som er byggeriet aldeles uvedkommende,« som der står i processkriftet.

Om revisionens ansvar skriver Finansiel Stabilitet: »Revisionen (…) vidste, at der var tale om en usædvanlig og meget risikofyldt drift af et Pengeinstitut og en helt utilstrækkelig styring af kreditter, der gav eller burde have givet anledning til bemærkninger. Revisionen undlod til trods herfor at tage forbehold, afgive supplerende bemærkninger (…).«

Ifølge Finansiel Stabilitet er ledelse og revision også ansvarlige for Roskilde Banks aktiesalgskampagner og boliginvesterings­produkter, som banken markedsførte over for kunderne. Gennem bankproduktet Aktiv Boliginvest belånte bankens kunder deres friværdier og investerede pengene i ét investeringsbevis, nemlig BankInvest Højrentelande. Men selv om risikoen var høj, fortalte bankens medarbejdere med direktionens og bestyrelsens vidende kunderne, at risikoen var lav.

Kunderne blev også rådet til at investere i Roskilde Banks egne aktier, en trafik som Pengeinstitutankenævnet fandt »ekstremt risikofyldt«, og hvor Finansiel Stabilitet siden blev dømt til at betale 246 millioner kroner tilbage til bankens tidligere kunder.

Men tilbage til udlånet til Kenneth Schwartz Thomsen på de 903 millioner kroner. Det viste sig, at indtjeningen i hans ejendomskoncern slet ikke kunne dække udgifter til renter og afdrag. Samtidig var sikkerheden af deponerede pantebreve »overordentlig tvivlsom«. Det endelige tab på Kenneth Schwartz Thomsen opgør Finansiel Stabilitet til 587 millioner kroner. Sikkerheden for de enorme lån viste sig nemlig kun at være 338 millioner kroner.

Schwartz Thomsen var kun én af mange risikable storkunder. August 2008 havde banken 4,9 milliarder kroner ude at svømme hos ti storkunder, men der var kun sikkerhed for 2,4 milliarder kroner. Resten var blancolån, altså lån uden sikkerhed, og Finansiel Stabilitet opgør tabet til mindst 2,8 milliarder kroner.

»Det samlede tab på de ti mest tabs­givende kunder overstiger (…) i alle tilfælde det indtalte krav på 1 mia. kr.,« skriver oprydningsselskabet, som gør opmærksom på, at banken led »lignende tab« på andre mindre engagementer som Kay Wilhelmsen, Nordicom, Investea, SH Finans, Boligplan, Oscar Jensen Gruppen, Ernst Properties, Henrik Christiansen og Focus Development. Disse kunder alene havde blancolån på samlet 2,4 milliarder kroner i juni 2008.