Finans-TV: Danske Bank har stoppet kundeflugten

Privatkundedirektør i Danske Bank, Thomas Mitchell, udtaler sig om sagen.