FIHs indtægter svigter og giver nedjustering

Handelsindtægterne styrtdykker i FIH og det koster en nedjustering af forventningerne til årets resultat.

Foto: Christian Als. FIH fremhæver, at banken i andet kvartal tilbagebetalte den sidste statsgaranterede gæld, og således indenfor det seneste år har tilbagebetalt for ca. 52 mia. kr. gæld til staten eller gæld garanteret af staten.
Læs mere
Fold sammen
Selvom FIH ifølge eget udsagn fortsatte de gode takter fra første kvartal ind i andet med et positivt resultat indenfor såvel de fortsættende som ophørende aktiviteter, og FIH efter første halvår har et mere positivt syn på det samlede resultat i 2013 end ved årets indgang, så nedjusterer banken alligevel resultatforventningerne til hele året før nedskrivninger mv. og skat til 200-250 mio. kr. fra tidligere 300 mio. kr.

Det skyldes at handelsindtægterne har været lavere end ved årets indgang, forklarer banken.

Handelsindtægterne i første halvår i år er opgjort til 11,5 mio. kr. mod 193,4 mio. kr. i første halvår 2012. Sammen med faldende nettorenteindtægter fra udlåns aktiviteter er det den primære årsag til indtægtstilbagegangen til 337 mio. kr. i år fra 549,3 mio. kr. i første halvår 2012.

»Det er meget positivt, at FIH fortsætter de gode takter i andet kvartal 2013 med endnu et overskud på bundlinjen efter et par hårde og udfordrende år. De samlede nedskrivninger ligger fortsat på et væsentligt lavere niveau end sidste år, og vi venter os et mere positivt resultat for hele 2013 end ventet ved indgangen til året,« siger direktør Henrik Sjøgreen.

Nedskrivninger i andet kvartal var ligesom i første kvartal 2013 væsentligt lavere end i de foregående år. For halvåret som helhed er nedskrivningerne 65,3 mio. kr. mod 244,6 mio. kr. i første halvår 2012.

FIH fremhæver også at banken i andet kvartal tilbagebetalte den sidste statsgaranterede gæld, og således indenfor det seneste år har tilbagebetalt for ca. 52 mia. kr. gæld til staten eller gæld garanteret af staten.

»Det er meget glædeligt, at FIH nu kan finansiere sig ved hjælp af indlån. Både vores likviditet og solvens er styrket, og vi står stærkt rustet til at møde fremtiden,« siger direktør Bjarne Graven Larsen.

Resultat før skat for fortsættende aktiviteter endte på 49 mio. kr. efter nedskrivninger mod 8 mio. kr. i de første seks måneder af 2012.