FIH tabte 291 mio. kr. i første halvår

Erhvervsbanken FIH, der er ejet af den skandaleramte islandske Kaupthing Bank, tabte i første halvår 291 mio. kr. efter nedskrivninger på 832 mio. kr. på dårlige kunder.

Foto: Scanpix.
Læs mere
Fold sammen
Resultatet for andet kvartal i FIH koncernen endte på 6 mio. kr. hvilket var en fremgang på 303 mio. kr. i forhold til første kvartal, men en tilbagegang på 154 mio. kr. i forhold til andet kvartal sidste år.

Nettorente- og gebyrindtægterne er steget fra 278 mio. kr. i første kvartal til 399 mio. kr. i andet kvartal. Nettoresultatet for halvåret på -291 mio. kr., og det anses for utilfredsstillende, noterer koncernen.

- Resultatet for første halvår er præget af høje nedskrivninger, herunder øgede nedskrivninger i forbindelse med Det Private Beredskab. Omkostningerne til Det Private Beredskab beløber sig i første halvår til i alt 266 mio. kr., hvoraf 159 mio. kr. vedrører garantiprovisionen, mens der er hensat 107 mio. kr. til tab. Herudover er periodens resultat påvirket af engangsomkostninger på 75 mio. kr. i forbindelse med restruktureringen i januar, forklarer FIH koncernen.

FIH har fået forstærket sit kapitalgrundlag som følge af optagelse af hybrid kernekapital på 1,9 mia. kr. fra staten og har en solvens på 13,8 procent.

Likviditeten karakteriseres som stærk og er på 28,2 mia. kr. Herudover har FIH modtaget garantitilsagn fra Finansiel Stabilitet med en ramme på 50 mia. kr.Forventningerne til hele året fastholdes på "i niveauet 100 mio. kr. efter skat".

Koncernen har reduceret sine udlån i forhold til første halvår i 2008 med ca. 8 mia. kr. fra 76,1 mia. kr. til 68,3 mia. kr.

RB-Børsen