FIH og ATP sammen om "Kapitalbank"

FIH Erhvervsbank og ATP indgår et finansielt samarbejde omkring et nyetableret datterselskab - FIH Kapital Bank.

"Dette selskab er etableret som led i en diversificeret fundingstrategi. Datterbanken, som har erhvervet selvstændig banklicens den 18. januar 2007, køber en del af FIH Erhvervsbanks udlånsportefølje og får erhvervsudlån som eneste aktivitet. Etableringen af datterbanken kan ses som en form for securitisation - uden slankning af balancen," skriver parterne i meddelelsen til Fondsbørsen.

ATP har bevilget en kreditfacilitet til FIH Kapital Bank.

Datterbanken FIH Kapitalbank etableres med en egenkapital på 1,8 milliarder kroner og køber en udlånsportefølje på ca.15 milliarder kroner af FIH Erhvervsbank

ATP yder en op til 9-årig kreditfacilitet til FIH Kapital Bank på ca. 15 milliarder kroner.

"Porteføljens sammensætning er kreditmæssigt identisk med FIH Erhvervsbanks eksisterende udlånsportefølje til dansk erhvervsliv. Datterbankens kapitalforhold er også stort set identiske med FIH Erhvervsbanks. Datterbanken vil ikke have anden aktivitet end ovennævnte udlånsvirksomhed, og der vil således være én homogen aktivklasse i FIH Kapital Bank," skriver FIH og ATP.