FIH holdt fast i nødlidende ejendomskunder

Blot et halvt år efter, at staten gennem pakke 5 havde garanteret for ca. 15 mia. kr. ejendomslån i den kriseramte FIH Erhvervsbank, afviste denne selv et tilbud fra en nødlidende ejendomskunde om at indfri et lån.

FIH Erhvervsbank kastede sig ud i nye ejendomsbelåninger med tvivlsom sikkerhed blot få måneder efter, at staten var ilet den kriseramte bank til hjælp. Fold sammen
Læs mere

Der gik kun få måneder, fra staten sidste år kom FIH Erhvervsbank til hjælp med en omdiskuteret garanti på ca. 15 mia. kr., til banken igen begyndte at spekulere i ejendomsbelåning med tvivlsom sikkerhed.

Det er kommet frem i en af sagerne om de såkaldte renteswaps, der har været til hovedforhandling i Københavns Byret i efteråret. Der falder dom i sagen 19. december.

Den pågældende kunde – ejendomsselskabet, Comercio ApS, hvis hovedaktivitet er at eje en mindre boligejendom i Berlin – var blandt dem, der havde oplevet, at ydelserne på lån og renteswap til FIH Erhvervsbank skød i vejret efter finanskrisens udbrud.

Dette selv om Comerico netop havde købt renteswappen som en forsikring mod rentestigninger, så man også i denne situation ville være i stand til at svare enhver sit ud fra driftsindtægterne. Dét fik man nu, på grund af de høje ydelser, problemer med.

Omkring årsskiftet til 2013 havde selskabet konktakt med en anden bank, der måske kunne overtage finansieringen, og gøre det til en lavere rente, så enderne igen hang sammen i ejendomsselskabet.

Men FIH Erhvervsbank satte hælene i: Banken krævede, for at acceptere indfrielsen, at der samtidig blev indgået en såkaldt stop loss-aftale på renteswappen. Denne tillægsaftale var, som banken foreslog den, arrangeret, så den var meget tæt på at blive effektueret, i hvilket tilfælde Comercio skulle have indbetalt 600.000 kr. kontant.

Dét havde Comercio ikke likviditet til, så indfrielsen af lånene blev aldrig til noget. Selskabet er altså stadig kunde i FIH Erhvervsbank, hvor det tæller med i den problematiske del af udlånsporteføljen: Egenkapitalen er negativ, og i perioder er ydelser ikke betalt tiden.

Satsede højt

FIH Erhvervsbank havde altså chancen for at få denne problematiske kunde ud af bøgerne, og endda sandsynligvis med en betydelig regnskabsmæssig gevinst, fordi der må være fortaget hensættelser til tab på engagementet med Comercio.

Men i stedet satsede man altså på også at få fuld gevinst på renteswappen, der ved årsskiftet stod i en, set fra bankens side, meget fordelagtig kurs.

Ved årsskiftet, da Comercio tilbød at indfri lånet, var det cirka et halvt år siden, at Bankpakke 5 var trådt i kraft. Med den gik Finansiel Stabilitet ind og garanterede ejendomslån for ca. 15 mia. kr. fra FIH Erhvervsbank. Comercios lån var dog ikke blandt dem, der kom over i afviklingsselskabet.

Bankpakke 5 var omdiskuteret, ikke blot på grund af det høje beløb, men også fordi den i praksis var indrettet, så kun FIH Erhvervsbank kunne få glæde af den.

Adm. direktør Henrik Sjøgreen fra FIH Erhvervsbank ønsker ikke at kommentere sagen. Banken kommenterer konsekvent ikke konkrete låneaftaler. Direktøren anfører dog, at låneaftaler er mere komplekse, end man umiddelbart ser, og at en negativ værdi på en renteswap teknisk set er en gæld til banken, som den må have sikkerhed for.

Ifølge de oplysninger, der er kommet frem i byretten, havde Comercio accepteret, at to af de ni lejligheder i ejendommen i Berlin ville blive stående som sikkerhed for renteswappen. Men FIH Erhvervsbank krævede altså en stop loss-aftale oveni.