Fem storbanker har brug for milliarder i ny kapital

Danmarks fem største finanskoncerner har brug for frisk kapital på mellem 13,5 og 84,4 milliarder kr. for at komme igennem en lavkonjunktur, viser beregninger foretaget for regeringen.

Foto: Scanpix
Danske Bank, Nordea Danmark, Jyske Bank, Sydbank og Nykredit har brug for op til 84,4 milliarder kr. i frisk kapital, hvis de skal fortsætte med at låne penge ud i en hård økonomisk nedtur.

Det viser beregninger foretaget af den London-baserede investeringsbank N.M. Rothschild & Sons for regeringen i forbindelse med forberedelserne af den anden bankpakke, der blev politisk enighed om i går.

Finanskoncernerne identificeres ikke direkte, men nævnes som ”de 4 største pengeinstitutter og det største realkreditinstitut”. Regnefolkene fra Rothschild har lavet en oversigt over, hvad de får brug for af friske penge, hvis de efter en lavkonjunktur skal have en kernekapital på 9 procent.

Facit afhænger dels af hvor store udlånstab de fem institutter vil få, og dels af hvordan deres udlån udvikler sig. Udlånstab æder nemlig af kernekapitalen, mens større udlån alt andet lige kræver mere kernekapital.

Beregningerne viser, at selv med en årlig vækst i udlånet på nul og akkumulerede tab over tre år på relativt beskedne 1,5 procent, så vil de fem finanskæmper have et behov for 13,5 milliarder kr. i frisk kapital.

Hvis man omvendt venter et akkumuleret tab på 3 procent, men fortsat med nulvækst, så er der brug for 55,6 milliarder kr., og i takt med at man regner på en udlånsvækst over nul, stiger tallene, helt op til 84,4 milliarder kr., under forudsætning af en årlig udlånsvækst på 10 procent og et akkumuleret treårs-tab på 3 procent.

De tal dækker alene de fem største danske finanskoncerner. Ifølge regneeksemplet vil en udlånsvækst på 4 procent årligt og akkumulerede tab på 2,5 procent resultere i, at de fem største finanskoncerner skal have 52,5 milliarder kr. i frisk kapital, og omregnet til hele finanssektoren vil det svare til en regning på godt 80 milliarder kr.

Rothschild-beregningerne er blevet brugt i forbindelse med at Økonomi- og Erhvervsministeriet har lagt sig fast på omfanget af den nye redningspakke. Nationalbanken har beregnet kapitalbehovet til 70 milliarder kr., og regeringen har altså med en pakke til 75 milliarder kr. lagt sig relativt tæt op af Nationalbankens tal, men har dog yderligere indgået et forlig der omfatter en pakke til realkreditinstitutterne på 25 milliarder kr., og en lånepakke på 20 milliarder kr. til Eksport Kredit Fonden.