Fast Ejendom øger overskud med færre tomme lejligheder

Højere lejeindtægter og færre tomme lejligheder har sikret fremgang i indtjeningen for selskabet Fast Ejendom, som udlejer ejendomme i Storkøbenhavn, Aarhus, Trekantsområdet og på Fyn.

Fast Ejendoms lejeindtægter steg sidste år til 80,5 mio. kr. fra 72,8 mio. kr. Samtidig har selskabet øget den såkaldte udlejningsgrad til 91,5 pct. mod 81,7 pct. i starten af 2015.

De to forhold har sikret en fremgang i driftsindtjeningen, som sidste år steg til 42,6 mio. kr. fra 38,2 mio. kr. i 2014, hvis man fraregner værdireguleringer af ejendomme og finansielle poster.

- I løbet af 2015 har både den generelle økonomiske udvikling og forholdene på det danske ejendomsmarked været præget af en vis optimisme, skriver selskabet i sit regnskab, der er offentliggjort onsdag eftermiddag.

Efter skat lyder overskuddet på 33 mio. kr. - en markant forbedring fra et plus på 6,2 mio. kr. i 2014 - og det svarer til en forrentning af egenkapitalen på 33 pct., hvilket bestyrelsen kalder tilfredsstillende.

Fast Ejendom venter i 2016 en mindre tilbagegang, da ledelsen spår et driftsoverskud før værdireguleringer og finansielle poster på 40 mio. kr. Sidste år var den post på 42,6 mio. kr.

Samtidig regner selskabet med positive pengestrømme på 28 mio. kr. mod 33,3 mio. kr. i 2015.

- Forventningerne til den økonomiske udvikling i Danmark er fortsat positive, om end der ventes en relativ beskeden realvækst i de kommende år, skriver Fast Ejendom i regnskabet.

Ejendomsselskabet oplyser desuden, at det netop har startet dialoger med selskabets realkreditinstitutter med henblik på at forhandle en fremtidig finansieringsstruktur.

Bestyrelsen i Fast Ejendom lægger ikke op til, at der bliver udbetalt udbytte til aktionærerne oven på regnskabet for 2015.

Tabel for Fast Ejendom Danmarks regnskab for 2015:

#

Mio. kr. 2015 FY 2014

-----------------------------------------

EBIT 47,2 19,4

Resultat af primær drift før 42,6 38,2

værdireg. og finansposter

Resultat før skat 35,3 7

Periodens resultat 33 6,2

-----------------------------------------

#

Forventninger til 2016:

#

Mio. kr. Ved FY 2015

----------------------------------------

Resultat af primær drift før 40

værdireg. og finansielle

poster

----------------------------------------

#

/ritzau/FINANS

 

Aske Muff +45 33 30 03 35 Ritzau Finans, E-mail:finans[AT]ritzau.dk, www.ritzaufinans.dk