Farvel til mælkekvoter sikrer tusindvis af danske job

Nu jubler de på det økologiske Thise Mejeri. For mellem 2.000 og 5.000 arbejdspladser i Danmark er sikret i mejeriindustrien, hvis dansk mælkeproduktion som ventet stiger med 20 procent. Det vurderer eksperter.

Foto: Michael Bothager.
Læs mere
Fold sammen

Der er rigtig gode nyheder for beskæftigelsen i Danmarks mejeriindustri med giganten Arla Foods i spidsen, der sammen med kvægbruget beskæftiger op mod 50.000.

Op mod 2.000, ja i bedste fald mellem 4.500 og 5.500 arbejdspladser i mejeriindustrien og den tilknyttede landbrugsbranche er formentlig sikret frem til 2020 med EUs ophævelse af mælkekvoterne.

Det vurderer eksperter.

Årsagen er, at der i Danmark ventes en stigning i produktionen på én milliard kg til seks milliarder kg mælk om året. Det svarer til en vækst på 20 procent.

På landets næststørste økomejeri, Thise Mejeri, der er storleverandør til Coop, er topchefen en superglad mand.

»Vi er lykkelige for, at der kommer mere mælk fra vore andelshavere. Ophævelse af kvoterne vil i høj grad være med til at sikre arbejdspladser på virksomheden. Hvis man så kan forædle råvarerne mere end tidligere, giver det ekstra arbejdspladser,« siger Poul Pedersen, direktør på Thise Mejeri.

Direktøren tør dog ikke give et bud på, hvor mange job, der er sikret på hans mejeri.

Thise har med 186 medarbejdere aldrig haft så mange ansatte som nu, siger Poul Pedersen. Selskabet, der afsætter to tredjedele af sin produktion til Coop, omsatte sidste år for 864 mio. kr.

EU ophævede ved månedsskifttet kvoterne på, hvor meget mælk, farmerne i Europa årligt må producere.

Det giver i princippet frit spil for hver mælkeproducent at producere mere. Vel at mærke, hvis landmandens bank og realkreditinstitut giver grønt lys til at låne penge til at investere i flere køer og bygninger.

I Landbrug & Fødevarer, der er landbrugets brancheorganisation, venter man, at der med en vækst i mælkeproduktionen på 20 procent kan sikres 4.500-5.500 danske arbejdspladser.

»En årlig produktion på en milliard ekstra mælk vil øge eksporten med fire milliarder kr.«, siger Henning Otte Hansen, seniorrådgiver på Institut for Fødevare-og Ressourceøkonomi på Københavns Universitet.

Han er en af landets førende forskere i udviklingen af den dansk og global fødevare- og landbrugsproduktion.

Henning Otte Hansen er dog skeptisk over for, at der er mulighed for at sikre op til 5.500 arbejdspladser, hvis der kommer det ventede produktionsboom.

»Min vurdering er, at tallet er noget lavere. Dels er der en uudnyttet kapacitet, dels vil mekanisering og teknologi løbende reducere beskæftigelsen. Jeg vurderer, at tallet på job, der er sikret, maksimalt er 2.000 personer. Men det er selvfølgelig også flot,« siger Henning Otte Hansen.

På Landbrug & Fødevarers delegeretmøde i efteråret sagde formanden Martin Merrild, at brancefolk i særlige optimistiske stunder indikerer, at den danske mælkeproduktion vil stige med to milliarder, ja helt op til fire milliarder kg om året.

Det kræver imidlertid, at rentabiliteten i mælkeproduktionen er på plads. Samtidig skal der været gode rammevilkår, som på forsvarlig vis tager hånd om miljøet både i primærproduktionen og i forædlingsleddet, sagde landbrugets førstemand, Martin Merrild.

Dansk kvægbrug yder et betydeligt bidrag til samfundets økonomi. Blandt andet i form af en årlig eksport for over 19 milliarder kr. og 49.000 arbejdspladser. Det fastslog Kvægbrugets Taskforce i sin rapport for et par år siden.