Farvel og tak: Manden med kæmpe luksuspalæ kaster håndklædet i ringen

Storlandmand Bernhard Mortensen, en af de senere års mest omtalte og forgældede landmænd i Danmark, har er nu begæret sig selv konkurs.

Foto: Palle Peter Skov. Den fallerede svineproducent Bernhard Mortensens palæet - i folkemundet kaldet »Lille Amalienborg« - der er opført i 2004.
Læs mere
Fold sammen

»Man tror knap sine egne øjne, når man ser det hvide luksuspalæ ligge dér på de sandede jorder på den tidligere jyske hede. Blandt de lokale beboere har ejendommen fået navnet »Lille Amalienborg«.

Ejendommen ved Grindsted, der har et boligareal på 700 kvadratmeter, ligner mere hovedbygningen til et slot eller et herresæde end en svinefarmers stuehus.«.

Sådan skrev Berlingske Business for to år siden om storlandmanden Bernhard Marinus Mortensen, der ved udgangen af 2013 havde en gæld på 214 mio. kr. i sit selskab Mortensen Agro A/S.

Den historie og efterfølgende historier i medierne har gjort storlandmanden til en af de senere års mest omtalte landmænd. Ifølge Finans.dk har Bernhard Mortensen nu begæret sig konkurs. Det er sket i skifteretten i Kolding.

En kombination af kraftigt faldende jordpriser og finansielle spekulationer var allerede i 2015 ved at sende den jyske svineproducent mod en konkurs. Han overlevede dog.

Men til trods for en kæmpe gældseftergivelse - på omkring 100 mio. kr. - i sommeren samme år fra långiverne, primært Den Jyske Sparekasse i Grindsted, var det ikke nok til at redde storbonden, der en overgang havde omkring 30 ansatte.

I begyndelsen af i år mistede Den Jyske Sparekasse tålmodigheden og fyrede landmanden som leder af bedriften, da indtjeningen på Mortensen Agro var for lav. Banken har ifølge Finans.dk overtaget alle stemmer i selskabet, som landmanden på papiret stadig ejer.

Bernhard Mortensen var i en årrække én af Danmarks største svineproducenter med hovedsæde på farmen nær Grindsted i Billund Kommune. I 2015 dyrkede han 950 hektar landbrugsjord og havde 75 hektar skov, enge og udyrket areal.

I de over 40.000 kvadratmeter stalde og andre bygninger blev der årligt produceret 65.000 smågrise, 45.000 slagtesvin og lavet foder til dyrene.

Ifølge for Mortensen Agros seneste årsregnskab fra 2015 var der et underskud på 69 mio. kr. og en samlet gæld på 135 mio. kr. Den langsigtede gæld udgjorde således 121 mio. kr.

Svinefarmen havde Bernhard Mortensen drevet siden 90’erne, og den voksede til at være en af landets største. Det har været gode tider for Bernhard Mortensen, for i 2004 blev fik han råd til at bygge et nyt kæmpe stuehus.

Det 700 kvadratmeter palæ med to tårnlignende bygninger er på to etager med 16 værelser, tre badeværelser og fire toiletter. Hertil kommer en have med en lille sø med galvaniseret bro og bane til beachvolley. Palæet, der af lokale blev døbt »Lille Amalienborg«, opførte han i de økonomisk ophedede 00ere, hvor mange landmænd investerede vildt i alt fra landbrugsjord og ejendomme til vindmøller, solcelleanlæg og skibe i ind- og udland.

Bernhard Mortensen er i øvrigt ikke den eneste landmand blandt Den Jyske Sparekasse landmandskunder, der belaster sparekassens økonomi. I de første seks måneder af 2016 måtte pengeinstituttet således nedskrive 155 mio. kr. på udlån og tilgodehavender.

»Hovedparten af nedskrivningerne kan endnu en gang henføres til sparekassens udlån til landbrugskunder, der udgør en stor andel af sparekassens samlede udlån. Vi må erkende, at det, vi ved udgangen af 2015, vurderede som »worst case« for landbruget, i løbet af 1. halvår 2016 er blevet værre,« skrev sparekassens ledelse i sine kommentarer til regnskabet for halvåret.

Banken skrev desuden, at der også i andet halvår 2016 væsentlige nedskrivninger på udlån til landbrugskunder. Den Jyske Sparekasse har i øvrigt måttet lægge sine børsplaner på køl. Planen var oprindelig, at børsnoteringen skulle skydes i gang i år, men den plan er udskudt på grund af landbrugskundernes og dermed også sparekassens økonomiske problemer.

Dansk landbrugs samlede gæld udgjorde ved udgangen af 2016, ifølge Mogens Ove Madsen, lektor og ekspert i landbrugsøkonomi på Aalborg Universitet alt i alt små 380 milliarder kr.

Han kalder sagen om Bernhard Mortensen, der i første omgang fik 100 mio. kr. i gældeftergivelse, primært fra Den Jyske Sparekasse, for en udsædvanlig sag, og siger at kun et fåtal blandt storlandmænd har fået en gældseftergivelse i den størrelsesordenen.

»Det er et område, man helst ikke taler om. Så stor en gældseftergivelse til en enkelt landmand er et problem, både i forhold til aktionærerne og til de andre landmandskunder, der ikke får gældseftergivelse, f.eks. hans naboer, som bruger samme bank. Det er jo primært aktionærerne, der i første omgang må bære tabet, og som man som bank kan få på nakken. Og i anden omgang kan den slags tab jo også blive lagt på kunderne i form af højere gebyrer,« siger Mogens Ove Madsen.

Han siger, at Den Jyske Sparekasse i sin tid gav Bernhard Mortensen den store gældseftergivelse med den begrundelse, at lavede man ikke den løsning, ville det rive for mange andre ting med sig, hvis banken drejede nøglen om for storbonden.

»Hvis et landbrug i et lokalområde bliver så stort, at det leverer mange grise, så er de omkringliggende leverandører og slagteriet afhængige af ham. Desuden har han haft en del beskæftiget. Banken har så vurderet, at det vil føre for stor en rullende effekt med sig, og der vil falde for mange brikker, hvis landbrugsvirksomheden falder. Det ser jo så ud til, at det sker alligevel. Og jeg vil helt klart tro, at Den Jyske Sparekasse har tabt mere end de 100 mio. kr,« siger Mogens Ove Madsen.

Det har ikke været muligt for Berlingske Business at få en kommentar fra Bernhard Mortensen og administrerende direktør Claus E. Petersen fra Den Jyske Sparekasse.