Faldende nedskrivninger redder Spar Himmerlands resultat

Sparekassen Himmerlands direktion har nok at tænke på med anklager om kursmanipulation og faldende forretningsomfang. Nedskrivningerne har dog oplevet en markant bedring i første halvår, og det redder resultaterne.

Netto rente- og gebyrindtægterne faldt år til år til 228,9 mio. kr. fra 257,0 mio. kr. i første halvår 2012. Det sendte den primære indtjening ned til 90,0 mio. kr. fra 108,2 mio. kr. Kursreguleringerne er samtidig faldet med over 10 mio. kr. til 11,1 mio. kr. i halvåret.

Alt dette opvejes dog at stærkt faldende nedskrivninger på udlånet. I første halvår 2012 stod den post banken i 123,3 mio. kr., hvilket i første halvår 2013 er faldet til 80,8 mio. kr. Resultatet før skat er dermed steget til 6,4 mio. kr. fra 3,1 mio. kr., mens nettoresultatet er steget til 4,2 mio. kr. fra 3,5 mio. kr.

- Sparekassen må konstatere, at en del af kunderne – det gælder både privat- og erhvervskunder samt landbrug – fortsat har det svært under lavkonjunkturen, hvorfor der er udgiftsført et relativt stort beløb til tab og nedskrivninger. Af det udgiftsførte beløb på 81 mio. kr. kan en tredjedel henføres til tab og nedskrivninger på privatkunder. Når tiderne bedres, kan der være mulighed for, at nogle af nedskrivningerne kan tilbageføres, skriver banken.

Sparekassen Himmerland blev tidligere på året fundet skyldig i kursmanipulation og har derfor, trods en ankelse, hensat 5 mio. kr. til at betale bøden.

- I fortsættelse af ovennævnte sag modtog Sparekassen Himmerland A/S, den tidligere sparekassedirektør samt en tidligere medarbejder i juli 2013 en sigtelse om kursmanipulation vedrørende få aktiehandler i Sparekassen Himmerland-aktien foretaget på 3 handelsdage i september 2008 af Vestjysk Bank. Baseret på ledelsens aktuelle kendskab til sagen vurderes det, at sigtelsen ikke vil få væsentlige økonomiske konsekvenser for Sparekassen, skriver banken.

Sparekassen Himmerland fastholder forventningerne til 2013 og venter fortsat en primær indtjening på 160-180 mio. kr., hvilket vil sige før udgifter til statsgaranti, nedskrivninger, kursreguleringer og skat.