Faldende indtægter modsvares af færre nedskrivninger for Vestjysk Bank

Færre basisindtægter og lavere nedskrivninger præger Vestjysk Banks regnskab for tredje kvartal, hvor forventningerne til hele årets basisresultat før nedskrivninger fastholdes i intervallet 400-450 mio. kr.

ARKIVFOTO: Færre basisindtægter og lavere nedskrivninger præger Vestjysk Banks regnskab for tredje kvartal, hvor forventningerne til hele årets basisresultat før nedskrivninger fastholdes i intervallet 400-450 mio. kr. Fold sammen
Læs mere
Foto: Claus Fisker

Efter årets første ni måneder har Vestjysk Bank nået et basisresultat før nedskrivninger på 335 mio. kr., hvilket er 19 mio. kr. mindre end i samme periode sidste år.

I tredje kvartal isoleret set faldt basisresultatet til 78 mio. kr. fra 127 mio. kr.

Det faldende resultat skal ses i lyset af faldende netto renteindtægter og kursreguleringer, som dog delvist modsvares af højere gebyrindtægter.

Netto renteindtægter udgjorde 422 mio. kr. for årets første ni måneder mod 442 mio. kr. i samme periode sidste år.

»Faldet på 20 mio. kr. skyldes et fald i renteindtægter på 78 mio. kr. som følge af lavere udlånsvolumen samt øget prispres.«

»Bankens renteudgifter er, som følge af lavere indlånssatser samt annulleret rentebetaling på hybrid kapital grundet underdækningen på den egentlige kernekapital i første halvår 2017, reduceret med 57 mio. kr.,« oplyser Vestjysk Bank i regnskabet.

Til gengæld kan Vestjysk Bank glæde sig over, at behovet for nedskrivninger i perioden er faldet til netto 177 mio. kr. fra 326 mio. kr.

»Niveauet for nedskrivninger er inden for bankens forventninger, men er stadig på et højt niveau og højere end sektoren generelt,« noterer banken.

I tredje kvartal var nedskrivningerne på 35 mio. kr. mod 110 mio. kr. i samme periode sidste år.

På bundlinjen kan banken se et overskud på 150 mio. kr. for årets første ni måneder og på 43 mio. kr. for tredje kvartal isoleret set. I 2016 gav de første ni måneder til sammenligning blot et overskud på 26 mio. kr., mens tredje kvartal bød på 16 mio. kr. i overskud.

/ritzau/FINANS