Fakta: Genmabs middel mod knoglekræft

Genmab og selskabets partner Janssen Biotech har mandag fået markedsføringstilladelse i USA til et nyt kræftmiddel til behandling af blodkræftsygdommen myelomatose, eller knoglemarvskræft.

Foto: Jan Jørgensen. Biotekvirksomheden Genmab.
Læs mere
Fold sammen

Her er fakta om lægemidlet, der længe har været kendt under navnet Daratumumab, men vil blive markedsført i USA af Janssen under navnet Darzalex.

  • Darzalex er det første humane monoklonale CD38-antistof i verden, der har fået markedsføringstilladelse.
  • Darzalex er samtidig det første terapeutiske antistof, der nogensinde er godkendt til behandling af myelomatose. Det er i første omgang godkendt til patienter, der har gennemgået mindst tre tidligere behandlingsforløb, eller som ikke har gavn af hverken en såkaldt proteasom-hæmmer eller et immunmodulerende stof.
  • Darzalex retter sig mod CD38-molekylet, som er overudtrykt på overfladen af myelomatoseceller. Stoffet menes at fremkalde hurtig tumorcelledød.

  • Midlet er et monoklonalt antistof, hvilket vil sige, at det er fremstillet ud fra en enkelt klonet celle.
  • Godkendelsen i USA er baseret på fase 2-data fra relativt få patienter og inden gennemførelsen af de store fase 3-studier, hvilket er usædvanligt, men en mulighed for Daratumumab, der i maj 2013 fik status af såkaldt "breakthrough therapy" til behandling af knoglemarvskræft.
  • Fase 2-data viste, at patienter, der fik behandling med Darzalex som enkeltstof, opnåede en samlet responsrate på 29,2 pct. Patienterne havde i forvejen gennemgået omkring fem tidligere behandlingsforløb.
  • Genmab sad alene på rettighederne til Daratumab frem til august 2012, hvor det gav Janssen Biotech en global eksklusiv licens til at udvikle, fremstille og kommercialisere Darzalex.
  • Genmab vil modtage royalties af fremtidigt salg samt milepælsbetalinger afhængig af udviklingen og salget.

  • Darzalex vil ifølge flere amerikanske medier blive markedsført til en listepris på 5850 dollar (40.950 kr.) per behandling. Med 23 anbefalede behandlinger over et år løber den samlede pris i det første år op i 134.550 dollar (941.850 kr.). Tallet er dog opgjort før eventuelle rabatter, som sygekasserne forhandler hjem.
  • Sydbank spår et topsalg på 3,8 mia. dollar, eller 26,6 mia. kr. af Darzalex til behandling af knoglemarvskræft. Den europæiske investeringsbank Bryan Garnier har for nyligt forudset et topsalg af Darzalex på op til 5 mia. dollar.

Kilder: Genmab, Sydbank samt Bryan Garnier.