Fair konkurrence

Strukturreformen skal øge effektiviteten i samfundet. Derfor bør reformen fremme arbejdsdelingen mellem kommuner og private virksomheder og skabe fair konkurrence mellem kommunale entreprenørafdelinger og private bygge- og anlægsvirksomheder

Lovforslagene om strukturreformen er nu i høring, og i Dansk Byggeri hilser vi den forenklede kommunestruktur velkommen. For med de større kommuner vil vi kunne økonomisere bedre med samfundets ressourcer, end vi gør i dag. Derfor skal vi fremme specialisering og arbejdsdeling.

Kommunerne bør koncentrere sig om de opgaver, som naturligt ligger i offentligt regi, og som de frie markedskræfter ikke kan løfte. Kommunerne skal f.eks. koncentrere sig om at være professionelle bygherrer og professionelle indkøbere, mens vedligeholdelse og opførelse af kommunale bygninger og anlæg, skal udføres af private virksomheder, som har kompetencer til at konkurrere og udføre opgaverne.

Strukturreformen bør med andre ord medføre en mere hensigtsmæssig arbejdsdeling mellem de nye, store kommuner og de private bygge- og anlægsvirksomheder, så kommunerne og de private virksomheder udfører de opgaver, som de hver især er bedst til.

Der er imidlertid kommuner, som med strukturreformen ser muligheder for at danne entreprenør-afdelinger, der kan overtage en større andel af kommunernes bygge- og anlægsopgaver end i dag. I så fald vil vi risikere, at dele af strukturreformen bliver et tilbageskridt i stedet for et fremskridt for samfundsøkonomien.

Det Økonomiske Råds Formandskab skriver således på side 276 i den nye vismandsrapport: "Offentlig produktion kan medføre en ringere effektivitet end privat produktion. Det kan skyldes sekundære målsætninger hos den politiske ledelse (f.eks. et ønske om at tilgodese bestemte personalegrupper), ringere incitamenter til omkostningsreduktion på grund af blødere budget-krav, eller at de politisk ønskede resultater ikke føres ud i livet, fordi administrationen sætter sin egen dagsorden."

Ringere effektivitet indebærer som bekendt højere priser.

I Dansk Byggeri er vi tilhængere af fair konkurrence, som sikrer mest mulig kvalitet for pengene.

I praksis er det meget vanskeligt at udarbejde et fair grundlag for sammenligning mellem private virksomheders tilbud og et tilbud fra en kommunal entreprenørafdeling. Det skyldes, at det er svært at opstille de rette forudsætninger for kommunernes egne tilbud.

Hertil kommer eksempler på, at det arbejde, som er beskrevet i et udbudsmateriale, er af langt bedre kvalitet end det, som kommunen hidtil selv har udført. Det kan medføre, at kommunens eget tilbud ikke angiver omkostningerne for det arbejde, som er beskrevet i udbudsmaterialet, men derimod hvad omkostningerne er for det arbejde, som kommunen hidtil selv har udført.

Fair konkurrencen sikrer mest mulig kvalitet for skattekronerne. Strukturreformen kan sikre fair konkurrence ved at kræve, at vej- og parkafdelinger / entreprenørafdelinger i de nye kommuner skal udskilles i selvstændige økonomiske enheder, dvs. f.eks. aktieselskaber med regnskaber efter årsregnskabsloven. Herved bliver omkostninger og overskud ved produktionen synlig, så de nye kommunalbestyrelser og borgerne kan vurderede effektiviteten.

De private bygge- og anlægsvirksomheder er ikke bange for konkurrence. For de private virksomheder lever jo af at være konkurrencedygtige.