Fagforbund i kamp for livet lammer tyske tog

Den tyske model er lidt mere kompliceret end den danske model, og derfor kører der ikke ret mange tog syd for grænsen den næste uges tid. Et lille, men magtfuldt fagforbund lammer die Bahn med en strejke, der handler om meget mere end penge.

Formanden for fagforbundet Gewerkschaft der Lokomotivführer (GDL) Claus Weselsky, oplyser, at lokoførernes strejke skyldes, at overenskomstforhandlingerne med die Bahn er gået i stå. Men reelt kæmper det lille fagforbund mere for livet end for pengene. Foto: Uwe Zucchi/EPA Fold sammen
Læs mere

Med en vildskab, som var vi blandt anarkis-ter i Sydeuropa, lammer et mindre tysk fagforbund fra mandag eftermiddag den tyske togtrafik – endnu en gang.

Det er i hvert fald sådan, tingene umiddelbart ser ud, efter at fagforbundet Gewerk-schaft der Lokomotivführer (GDL) har erklæret strejke mod de tyske statsbaner, die Bahn, i hele seks dage. Det er bestemt ikke første gang, GDL strejker; det har man gjort sådan af og til og punktvist siden sidste efterår, fordi overenskomstforhandlingerne med die Bahn ikke kommer ud af stedet.

Medierne taler om »ekstremstrejke« og »strejkevanvid«, og politikere mener, at GDLs formand, Claus Weselsky, må være ude i et privat hævntogt mod die Bahn.

»GDL er blevet en risiko for Tyskland som investeringsland,« tordner næstformanden for CDU/CSUs gruppe i Forbundsdagen, Michael Fuchs, og trafikminister Alexander Dobrindt (CDU) siger, at man er ved at nå grænsen for, hvad befolkningen vil acceptere.

Promilleskader

Skadevirkningerne er dog stadig noget, man skal regne i promiller. Ved tidligere togstrejker har tænketanken DIW Berlin beregnet virkningerne til omkring halvanden procent af BNP pr. strejkedag, så selv med seks dages strejke taler vi om brøkdele af promiller.

I Danmark vil strejken heller ikke genere.

»Jeg har lavet en rundspørge fra morgenstunden, og der er ikke nogen, der for alvor har meldt, at det generer dem«, siger Michael Svane, som er direktør for DI Transport.

»En stor del af vores gods transporteres på lastbiler, og skal du til Hamburg, er det billigere at flyve.«

Så generne er mest indenrigs, og heldigvis for passagerer og godskunder er GDL ikke eneste fagforening på område. Derfor ventes en nødkøreplan at kunne holde måske en tredjedel af de planlagte tog på skinnerne frem til søndag morgen, da strejken slutter.

Enhedsoverenskomst

I virkeligheden er det også det, sagen handler om: At der er flere fagforeninger. Som strides. Ligesom man i Danmark er optaget af »den danske model« og princippet om, at lov-giverne skal holde sig fra arbejdsmarkedet, så lovgiver man i Tyskland nødigt om ting, der kan klares mellem fagforbund og arbejds-giverorganisationer. Men de senere år er den tyske offentlighed blevet grundigt træt af småforbund, der organiserer centrale personalegrupper og på den måde kan lamme hele virksomheder og brancher; læs: Piloter. Flyveledere. Og naturligvis også lokoførere. GDL er med tyske øjne sådan en minifagfore-ning med maksimal magt.

Denne magt har GDL udnyttet i årevis, men nu skal det være slut: Den borgerlig-socialdemokratiske regering er ved at lægge sidste hånd på et lovforslag om »enhedsoverenskomster«; den vil simpelthen dekretere, at der kun gælder én overenskomst pr. virksomhed. Er der flere fagforbund i en virksomhed, gælder det største fagforbunds overenskomst.

Sådan en lov vil formentlig tage livet af GDL, for der findes også et andet forbund i die Bahn: Eisenbahn- und Verkehrsgewerkschaft (EVG). Det er større og til forskel fra GDL også medlem af det tyske LO, DGB. EVG har flest medlemmer og organiserer også flertallet af togførere og rangerpersonale. Men tre fjerdedele af lokoførerne har medlemskort til GDL, og uden lokoførere kører der jo altså ingen tog.

Kamp for livet

Ved forhandlingsbordet spiller die Bahn klart på tid; kan man trække forhandlingerne lidt, kommer man ind under den nye »enhedstarif«-lov, og så bliver det EVGs angiveligt dårligere overenskomster for rangerpersonale og togførere, der kommer til at gælde over hele virksomheden, også i førerrummet. GDL forklarer da også, at man har været »tvunget« til at strejke, fordi die Bahn nægter at indgå en overenskomst med fælles vilkår for alle GDLs medlemmer

Så DGL kæmper altså for livet og ikke nødvendigvis for pengene. I penge er forskellen mellem partnerne da heller ikke så stor: die Bahn tilbyder 4,7 procent i lønforhøjelse over to år, og GDL forlanger fem procent. Det er noget større tal, end man er vant til i Danmark, men de tyske lønmodtagere er trætte af mange års lønstop, og de tilbudte og forlangte procenter er ikke usædvanlige på det tyske arbejdsmarked lige nu. Det store forbund EVG vil gerne vise, at man også kerer sig om sine medlemmer og forlanger seks procent. Man truer endda med at strejke.