Færre tab sikrer børsklar Nykredit godt resultat

Nykredit, der er på vej til at blive børsnoteret, har ved hjælp af færre tab og en positiv udvikling i koncernens swapaftaler opnået en markant fremgang i resultatet for 2015.

Foto: NIELS AHLMANN OLESEN. Nykredits topchef Michael Rasmussen fremlægger planerne for koncernes børsnotering, der blev godkendt af repræsentantskabet onsdag aften.
Læs mere
Fold sammen

Bank- og realkreditkoncernen Nykredit fik onsdag aften repræsentantskabets godkendelse til de fremlagte børsplaner, og det er en koncern i resultatmæssig fremgang, der er på vej på børsen.

Særligt et markant fald i nedskrivningerne og en positiv udvikling i Nykredits swaps har medvirket til en stor fremgang i resultatet for 2015. Regnskabet for 2015 blev fremlagt torsdag, efter Nykredit havde offentliggjort de væsentligste hovedtal i sidste uge i forbindelse med offentliggørelsen af børsplanerne.

Nykredit har de seneste tre år haft årlige nedskrivninger på deres udlån på over to milliarder kroner, men i 2015 faldt nedskrivningerne til 920 mio. kr. Det tal dækker over, at Nykredit i realkreditforretningen har nedskrevet godt en milliard kroner, mens Nykredit Bank ikke længere forventer lige så store tab som tidligere og derfor har tilbageført 121 mio. kr. i nedskrivninger.

Indtægterne i koncernen er vokset fra 10.703 millioner kroner i 2014 til 11.373 mio. kr. i 2015, og imens har topchef Michael Rasmussen arbejdet effektivt med at nedbringe omkostningerne. Omkostningerne i kerneforretningen falder en smule fra 5.103 millioner kroner i 2014 til 5.066 millioner kroner i 2015.

Det giver samlet set en forbedring i kerneforretningen fra 3.249 millioner kroner i 2014 til 5.387 millioner kroner.

Swaps bidrager positivt

Nykredit har de seneste år kæmpet med en lang række indgåede swap-aftaler, der er en avanceret finansiel aftale. Swap-aftalerne har givet kunder som andelsboligforeninger, landmænd og kommuner store økonomiske problemer, og ligeledes har Nykredit de senere år regnskabsmæssigt måttet bogføre store negative værdireguleringer på swapsene.

Således gav regnskabsposten Goodwill og værdireguleringer af swaps en udgift i 2014 på 4.214 millioner kroner, mens posten i 2015 falder til en udgift på 1.555 millioner kroner.

Selve værdireguleringen af renteswaps påvirkede resultatet i 2015 positivt med 410 millioner kroner mod en udgift på 3.362 millioner kroner i 2014, hvilket blandt andet skyldes en stigning i swap-renten.

Topchef Michael Rasmussen regner dog ikke med, at Nykredit kan holde de gode regnskabsmæssige takter videre igennem 2016.

»Resultatet i 2015 er blandt andet båret frem af en ekstraordinær stor aktivitet i starten af året og af meget lave nedskrivninger. Det er ikke forhold, vi kan forvente fortsætter ind i 2016. Derfor kan vi heller ikke regne med at levere et helt lige så godt resultat i år som i 2015,« siger Michael Rasmussen.

Færre medarbejdere i 2016, 2017 og 2018

I den kommende tid skal Nykredit arbejde hårdt på at blive børsklar. Børsnoteringen forventes at ske inden for 12-24 måneder, og Michael Rasmussen er i fuld gang med at trimme forretningen.

Således meldte han ud i sidste uge, at Nykredit vil sælge hovedsædet på Kalvebod Brygge i København og flytte ud af indre by. Derudover vil han skære i medarbejderantallet de kommende tre år.

»Vi fastholder fokus på at forbedre alt det, vi selv har indflydelse på. Vi har de seneste to år reduceret vores omkostninger og vil i de kommende år sænke dem yderligere. Vi er blevet færre ansatte i 2014 og 2015, og vi bliver færre i 2016, 2017 og 2018. Med Forretningsplan 2018, som vi gennemfører i regi af Winning the Double-strategien, forventer vi i 2018 at leve op til vores mål om en egenkapitalforrentning på 11 pct. før skat,« siger Michael Rasmussen.

Winning the Double-strategien, som Michael Rasmussen omtaler, er en strategi om at have succes både på realkreditmarkedet og bankmarkedet på samme tid.