Færre passagerer med metroen

Nu skal det økonomiske grundlag for den nuværende og kommende metrocityring beregnes på ny.

Avisen dato har fået aktindsigt i kommunikationen mellem Danmarks Transportforskning og Transportministeriet. Heraf fremgår, at det siden november sidste år har været muligt at beregne indtægterne med den opdaterede passagermodel bag metroen - OTM 5.

Den viser, at stigende billetpriser i den kollektive trafik og flere privatbiler vil betyde færre passagerer i såvel den nuværende som den kommende metrocityring, og netop indtægter fra passagererne er den afgørende indtægt til at betale metroens milliardlån.

Uagtet at modellen allerede lå klar sidste år, er det først nu midt i høringen om loven bag metrocityringen, at de nye beregninger finder sted, oplyser transportminister Flemming Hansens ministerium til dato:

»Transport- og Energiministeriet forventer p.t., at der kan foreligge beregninger for metrocityringen i marts 2007. Ministeriet har ikke for nærværende baggrund for at udtale sig om forventede resultater.«

Den radikale trafikordfører, Martin Lidegaard, skal i dag til forhandlinger om metrocityringen i Transportministeriet. Han undrer sig over ministeriets sene udmelding:

»Jeg forstår ikke et kuk af det, som transportministeren nu melder ud. Vi har i forligskredsen om metroen fået at vide, at det endnu ikke var muligt at beregne med den seneste passagermodel fra Danmarks Transportforskning. Det er åbenbart forkert, og jeg ser nu frem til en ordentlig beregning i dette milliardprojekt,« siger han.

Det nuværende metroprojekt har en gæld på knap 18 milliarder kroner.

Ifølge Ørestadsselskabet vil den kommende metrocityring koste cirka 15 milliarder kroner. Der er dermed tale om det største infrastrukturprojekt i Danmarks historie.

Kilde: dato