Færre på kontanthjælp

Opsvinget når nu hele vejen ned til samfundets bund. Hvor kontanthjælpsmodtagere tidligere aldrig var inviteret med til jobfesten, strømmer de nu i arbejde, viser tal fra Beskæftigelsesministeriet.

På tre år er antallet af kontanthjælpsmodtagere faldet med 32.000 til i alt 97.000. De er ikke bare røget over på andre offentlige ydelser - mange har fået rigtige job, og det gælder også nogle af de svageste blandt dem, skriver Politiken.

»Grundregel nummer et på det danske arbejdsmarked er, at jo længere tid væk, jo sværere er det at komme tilbage. Derfor er det ekstra glædeligt, at disse svage grupper også er begyndt at komme med«, siger beskæftigelsesminister Claus Hjort Frederiksen (V).

Ud over det økonomiske opsving tilskriver han de seneste års mere aktivistiske beskæftigelsespolitik med hurtigere aktivering og flere krav til de ledige æren.

Arbejderbevægelsens Erhvervsråd har haft kontanthjælpsstrømmene under luppen for Politiken og bekræfter, at de fleste, der forlader kontanthjælpen, i modsætning til for bare et par år siden rent faktisk kommer i job og ikke over på andre ydelser. Men man er mindre begejstret over regeringens beskæftigelsespolitik end regeringen selv er:

»Vi vil ikke afvise, at regeringens politik har betydet noget, men vi mener nu, det især er konjunkturerne, der skal have æren for den udvikling, vi har set. Det pressede arbejdsmarked og mangel på arbejdskraft har reduceret jobkøen og gjort, at folk, som tidligere stod langt nede i køen, nu er kommet forrest«, siger økonom Frederik I. Pedersen.

De færre kontanthjælpsmodtagere er en del af en større udvikling, der siden 2004 har reduceret antallet af folk i den erhvervsaktive alder på overførselsindkomster med 15 procent til 611.000. Navnlig ledige på arbejdsløshedsdagpenge bidrager med et fald på næsten 100.000. Til gengæld er der kommet lidt flere førtidspensionister og en del flere på fleksjob og sygedagpenge. Samlet set sparer det offentlige 2,1 milliarder kroner. Oveni skal lægges de øgede skatteindtægter fra folk i job.

Kilde: Politiken