Færre fejl i børsnoterede regnskaber

Det ser ud til, at de børsnoterede virksomheder har fået styr på de nye regnskabsregler - antallet af fejl falder fra rekordhøjt niveau.

De danske børsnoterede virksomheder har fået bedre styr på at lave deres regnskaber efter de nye såkaldte IFSR-regler, som trådte i kraft for 2005-regnskaberne. Efter rekordmange fejl i de første regnskaber, som Fondsrådet så efter i sømmene sidste år, er antallet af fejl nu faldet drastisk.

I alt 187 alvorlige og mindre alvorlige fejl og sager, der skulle undersøges, kunne Fondsrådet, som er øverste myndighed for fondsbørsen, rapportere om for 2005-regnskaberne. 41 af fejlene var så alvorlige, at de kunne påvirke investorers beslutninger.

Frem til august i år er antallet af fundne fejl eller ting, der skulle undersøges, i hel- og delårsregnskaber kun 40, hvoraf kun den ene var alvorlig og kunne påvirke investorers beslutninger.

"Der har helt klart være færre fejl i år, så der har nok været tale om en indkøringsperiode i forhold til de nye regnskabsregler," siger formanden for Fodnsrådet Erik Bonnerup.

Men han tilskriver også rådets indsats en del af æren for de færre fejl.

"Nogle vil nok mene, at vi er gået lidt hårdt til den. Men det har nok også haft en effekt, og alle har vel en interesse i, at tingene bliver gjort korrekt," siger Erik Bonnerup.

Rådet indledte sin gennemgang af de børsnoterede selskaber i 2005 og kunne for 2004-regnskaberne konstatere 1 alvorlig fejl samt 21 mindre alvorlige fejl.

Men råder har ingen mulighed for at straffe virksomheder, der ikke udarbejder regnskaberne korrekt. Rådet kan kun forlange en korrektion, og det har rådet i flere tilfælde forlangt af hele regnskaber.

"Vi har ingen sanktionsmuligheder. Men sidste år var der et par virksomheder, der var nødt til at lave regnskabet helt om og afholde en ny generalforsamling. Set syntes de vist ikke var så sjovt. Men der var over 40 fejl i et regnskab," siger Erik Bonnerup.

Den ene alvorlige sag, som Fondsrådet har påtalt i år, handlede om den regnskabsmæssige behandling af en virksomhedshandel mellem to selskaber, der var under den same ejer. Fondsrådet konkluderer, at handelen var behandlet korrekt regnskabsmæssigt efter IFSR-reglerne.