Få styr på processerne med standarder

Standarder kan hjælpe virksonheder til at optimere produkter, processer og systemer, men det har de færreste smv’ere fået øjnene op for.

Læs mere
Fold sammen

Et nyt blik på gamle processer giver ofte idéer til forbedringer. På samme måde giver standardiserede produktionsformer og metoder frihed til at bekymre sig om andet end regler og rammer – eksempelvis vækst i virksomheden. Alligevel er der ikke mange små og mellemstore virksomheder, der er hoppet med på standardiseringsbølgen.

- Det er i høj grad eksportvirksomheder og inden for byggeriet, man benytter sig af standarder. Men de virksomheder, der afsætter på det lokale marked, ser vi ikke meget til. Og heller ikke importvirksomhederne, fortæller Rene Nielsen, projektchef hos Dansk Standard, der er Danmarks standardiseringsorganisation og udbyder af rådgivning og kurser omkring standarder. Både danske, europæiske og andre internationale standarder.

Standarder til alt

I kataloget hos Dansk Standard findes mere end 20.000 forskellige standarder til alt lige fra holdbarhed og ydeevne i byggeindustrien over ledelsesprocesser og miljøcertificering til metodeanvisning i kemiske analyser.

Netop de mange forskellige standarder kan nemt gøre det uoverskueligt for de mindre virksomheder at se værdien. Derfor har de fem regionale Væksthuse i samarbejde med Dansk Standard iværksat en kampagne med brochurer og gratis vejledning til iværksættere og etablerede virksomheder, der ønsker vækst gennem brugen af standarder.

- Vi vil gerne flytte fokus fra, at standarder opfattes som besværlige til, at de opfattes som en hjælp. Især virksomheder, der ikke normalt bruger standarder, kan have stor glæde af eksempelvis kvalitetsledelsesstandarder til at systematisere og effektivisere deres interne arbejdsgange, siger afdelingschef Luise Linnemann Rasmussen fra Væksthus Nordjylland.

Dansk Standard lover, at yde virksomheder, der ønsker at arbejde med standarder, den nødvendige hjælp til at skabe overskuelighed.

- Vores forretning er gearet til, at det ikke skal være en stor administrativ byrde for virksomhederne. Fortæl os, hvilke standarder, du ønsker opdatering på, så leverer vi i den form, du ønsker det, lover Rene Nielsen.

På forkant

Arbejdet med standarder er kun i begrænset omfang lovpligtigt. Specielt inden for byggeriet findes visse obligatoriske standarder i forlængelse af direktiver fra EU. Standarder er i udgangspunktet frivillige at benytte, men de hjælper virksomhederne til at holde sig på forkant med ny lovgivning inden for netop deres område, som de ellers selv skal holde øje med.

- Standarder er noget, der skal forankres i virksomheden. Men det er også en del af virksomheden strategi for at overleve. Standarder bliver jævnligt opdateret omkring lovgivning, og hvis du ikke har kendskab til, hvad der sker på dit område, har du da som virksomhed et problem, siger Rene Nielsen.

Standarder giver også virksomheder mulighed for at se, hvilken lovgivning, der er under opsejling – og dermed også mulighed for at sætte sig med ved beslutningsbordet, før reglerne bliver implementeret.

International værdi

Desuden er brugen af standarder en måde at signalere til omverdenen, at denne virksomhed arbejder professionelt med kvalitetssikring på flere niveauer. Flere virksomheder reklamerer med de anvendte standarder og certificeringer i deres markedsføringsmateriale og på deres biler, men den største gevinst ligger, der hvor virksomheden ønsker at bevæge sine aktiviteter ud over landets grænser. Standarder er nemlig et universelt sprog, der tales og forstås i alle lande.

- Mange vil også opleve, at produktionsstandarder gør det lettere at eksportere. Vi får mange forespørgsler fra virksomheder om både lovrelaterede og frivillige standarder, siger Luise Linnemann Rasmussen, der er glad for samarbejdet med Dansk Standard, der nu giver Væksthusene en mulighed for at yde bedre bistand til virksomheder, der gerne vil kigge på en mulig brug af standarder til at optimere processer og produkter – og skabe vækst i fremtiden.