Få overblikket: Op og ned i sagen om Parken

Parken-sagen byder dagligt på følelsesladede udbrud, opsigtsvækkende emails og metervis af handelsdata. Anklageren har gennemgået en fjerdedel af gerningsperioden, og Berlingske Business flyver op i helikopteren og svarer på spørgsmålet: Hvad er der egentlig sket i retten indtil videre?

Tidligere formand for bestyrelsen i Parken Sport & Entertainment A/S Flemming Østergaard ankommer til Københavns Byret 15. december 2014. Foto: Thomas Lekfeldt. Fold sammen
Læs mere

Hvorfor købte Parken sine egne aktier?

Anklagemyndigheden har valgt at fokusere på en periode fra 12. november 2007 til 1. august 2008. Det er her, den påståede kursmanipulation skulle have fundet sted. I den periode havde Parkens daværende direktør, Jørgen Glistrup, et enormt behov at købe selskabets egne aktier.

Parken havde nemlig indgået en række optionsprogrammer med ledende medarbejdere, men man havde ikke aktier på hånden til at honorere disse forpligtigelser. Derfor var Jørgen Glistrup nødt til at købe Parken-aktier.

Ved årsskiftet mellem 2007-2008 havde Jørgen Glistrup faktisk dækket sine behov. Men Flemming Østergaard valgte så at sælge 50.000 aktier til Clipper med en option på yderligere 75.000 aktier i løbet af 2008. Østergaard har forklaret, at aktierne enten skulle komme fra Parken eller en af Parkens storaktionærer. Sådan forstod Glistrup det dog ikke, og han tog de 50.000 fra Parkens egen aktiebeholdning. Dermed havde Glistrup i begyndelsen af 2008 et underskud af egne aktier på over 100.000. Det svarer på daværende tidspunkt til adskillige måneders samlet omsætning i Parken-aktien.

Hvordan har Glistrup handlet?

Jørgen Glistrup havde en rådgivningsaftale med FIH. Han var flere gange om ugen i kontakt med de to FIH-tradere »S« og »C«, og de diskuterede altid, hvor mange aktier, FIH skulle købe på vegne af Parken. Glistrup har flere gange kaldt sig selv for »nærig« og givet udtryk for, at han ville »fedte sig igennem«. Med andre ord: Han ville have aktierne billigst muligt. Kursen faldt på dette tidspunkt ganske meget i Parken, og hvor Glistrup til at begynde med nødigt ville handle mere end 30 procent af aktiens daglige omsætning, blev det rykket til 40 og senere 50 procent i takt med, at han kunne få aktierne billigere. Jo mere aktierne faldt, desto mere var Glistrup klar til at købe. Simpelthen for at spare Parkens penge.

Hvor meget handlede Parken?

Anklagemyndigheden har præsenteret flere hundrede sider Excel-ark, der indeholder detaljerede handelsdata fra Nasdaq. Hver side vises i retssagen, men man har et minuts tid til at danne sig et overblik over siden. Det er ikke umuligt, men det kræver et sted mellem en ph.d. og en diagnose at gøre det. Derfor er det svært at sige noget om den del af retssagen.

Der er dog blevet lavet opgørelser over FIHs handel med Parken-aktier, og den viser, at FIH i vinteren 2007/2008 sad meget, meget tungt på Parken-aktien. Særligt i lukkeauktionerne. Her var det mere regelen end undtagelsen, at FIH handlede 80-100 procent af de omsatte aktier. Og oftest 100 procent. Jørgten Glistrups advokat, Károly Németh, har bedt retten notere sig, at der er tale om ganske små mængder aktier. Oftest nogle få hundrede i lukkeauktionerne. Det har Németh ret i, men medianen for dagsomsætningen i Parken var i perioden 1.442 stk. aktier, så det skal ses i det perspektiv.

Hvad har Glistrup sagt?

Parken var en meget ilikvid aktie. og Jørgen Glistrup skulle hente flere tusinde aktier ind til Parken. Han har i telefonsamtaler fra gerningsperioden givet udtryk for sin frustration over dette.

»Men 280 aktier, så kommer jeg jo ingen vegne, for fanden,« lød det fra Glistrup på en sløj handelsdag.

Når han talte med traderne i FIH, gav han flere gange udtryk for, at han ikke vil dominere markedet. Han udstikker desuden ofte bud, der med Glistrups egne ord er nærige. I retten har han også fortalt, at han ikke var glad for at handle så meget af aktiens omsætning, som han gjorde.

»Jeg har det skidt med at gå op på to tredjedele. Det er ikke noget. jeg er glad for. På den anden side kan jeg ikke leve med, at jeg ikke kan afdække mine egne aktier. Jeg er pisket til det.«

Der har også været udtalelser fra Glistrup, der har givet anklagemyndigheden lejlighed til at spørge dybt ind i forløbet. Særligt to punkter er blevet fremhævet.

Det ene er en samtale mellem Glistrup og en FIH-trader, hvor han siger, at han »ville være ked af det, hvis den (aktien, red.) lukkede under kurs 1200.« Adspurgt om det svarede Glistrup i retten, at det var årets sidste handelsdag, og at han ville sende et signal i markedet:

»Jeg siger, at jeg gerne vil signalere til markedet, at jeg er villig til at betale den pris, som jeg har betalt dagen før og dagen før igen. Jeg har ikke noget imod at vise og signalere, at det her er en fair og ordentlig pris.«

Det andet nedslag fremhævede anklagerne både i begyndelsen af retssagen og for nyligt, hvor Glistrup i en mail til Flemming Østergaard skriver, at Parken-aktien »med vores hjælp klarer sig markant bedre end markedet«. Glistrup forklarede i retten, at han refererede til den daglige indsats, som han og Flemming Østergaard lagde i Parken – og at det var dette engagement, der hjalp Parken-aktien.

Desuden har Glistrups advokat i en pressemeddelelse inden sagens begyndelsen sagt, at Jørgen Glistrup kun gjorde, hvad hans bestyrelse havde givet besked på.

Hvad har Flemming Østergaard sagt?

Flemming Østergaard er ikke blevet afhørt i samme omfang som Jørgen Glistrup. Når han har været i vidneskranken, har hans primære kommentar været, at det var Glistrup, der stod for kontakten til bankerne, og at han havde fuld tiltro til sin direktør.

Onsdag i denne uge blev der præsenteret nogle mails, der er sendt efter aftalen med Clipper. Her skriver Flemming Østergaard til Jørgen Glistrup: »Kursen – nu bliver du nødt til at tage action,« og i en senere mail: »Det er VIGTIGT af hensyn til Clipper, at kursen helst ikke er mindre end 1.200.«

I en efterfølgende politiafhøring sagde Glistrup, at den sidste mailpassage førte til et skænderi mellem ham og formanden.

»Jeg sagde, at jeg ville købe aktier billigst muligt. Jeg har ikke, og jeg vil ikke være medvirkende til kursmanipulation,« lød det fra Glistrup.

I retten kunne Flemming Østergaard ikke huske, hvad han mente med »action«. Han gentog, at ligegyldigt, hvad han skrev, regnede han med, at Glistrup holdt sig inden for lovens rammer.

Den forklaring gik meget godt i tråd med, at han i en senere mail til Glistrup, udtrykker sig utilfredshed, at der er kommet et brev fra Nasdaq vedrørende Parkens handel med egne aktier:

»Det var min klare opfattelse, at jeg ikke behøvede at bekymre mig om dette,« skrev Flemming Østergaard.

Hvad mangler vi i sagen?

Størstedelen. Vi er en fjerdedel henne i gerningsperioden, så anklagemyndigheden vil komme med dokumentaion i lang tid endnu. Udover Glistrup og Østergaard er FIH og to andre personer tiltalte. Vi har ikke hørt fra nogen af dem endnu. Afhøringerne af Glistrup og Østergaard vil foregå frem til 27. februar, hvor der vil blive indkaldt andre vidner. Her skal vi blandt andre høre fra Flemming Lindeløv, Steen Larsen og Aldo Petersen. Det var i første omgang forventningen, at der ville falde dom i marts-april, men det virker mere og mere sandsynligt, at retssagen vil strække sig endnu længere – potentielt helt til starten af juli. Sagen forgår i Københavns Byret og en eventuelt ankesag vil blive ført i landsretten. Alle tiltalte i sagen nægter sig skyldige.