Få byggeopgaver i vinterperioden

De store bygger igennem om vinteren. De små undgår gerne at bygge om vinteren.

Den tendens underbygges af friske tal fra Dansk Byggeri.

Billedet af en byggebranche, der går i stå i vinterperioden kan direkte aflæses

i tal fra Dansk Byggeris 6 beregner kontorer.

Her har man registreringer af 1600 projekter, hvor der er fastsat dato for licitationen.

Registreringerne viser, at der er en markant nedgang i antallet af licitationer over mindre og mellemstore byggeopgaver opgaver i 4 kvartal. Det giver tomrummet i byggeopgaverne i 1.kvartal, hvilket medfører mange ledige håndværkere i perioden.

Tallene underbygger et større analysearbejde omkring sæsonudjævning, som byggebranchen i øjeblikket er i fuld gang med.

De foreløbige konklusioner i dette analysearbejde peger hen mod en omfordeling af ansvaret for vinterbyggeri. Som aftalesættet i øjeblikket er skruet sammen, deles ansvaret for de såkaldte vinterforanstaltninger stort set ligeligt mellem bygherre og entreprenør.

Erhvervs- og Byggestyrelsen lægger imidlertid op til, at ansvarsfordelingen ændres så entreprenøren får et større ansvar for vinterbyggeri fremtiden. Det får naturligt nok Dansk Byggeri op på mærkerne.

-Der er en risiko for, at virksomhederne kommer til at konkurrere på håbet om en mild vinter. Hvis det så alligevel bliver en hård vinter vil det påføre virksomhederne store tab. Vi vil gerne kigge på ansvarsfordelingen og se om der er mere hensigtsmæssige måder at gøre det på for bygherren, så de får et mindre bøvlet vinterbyggeri. Der er lagt op til dialog,

men vi vil ikke bare tage det fulde ansvar for vinterbyggeriet, siger chefkonsulent Henrik Stig Sørensen, Dansk Byggeri.

Han understreger, at man fra Dansk Byggeris side er glade for at Erhvervs- og Byggestyrelsen nu aktivt ser på problemerne med sæsonudjævning og han forventer, at der kommer nye møder i gang mellem parterne, så der kan findes en løsning der er hensigtsmæssig for begge parter.

- Men der er ikke mange tunge beviser for, at en ændret ansvarsfordeling vil flytte meget vinterbyggeri. Det er det, der gør os betænkelige ved den foreslåede ansvarsfordeling.

FACTS:

Værst hos malerne, murerne og entreprenørerne

*Sæsonvariationen i bygge- og anlægssektoren i Danmark er på ca. 8-10 pct. Den

største sæsonvariation findes i maler-, murer- og entreprenørbrancherne. I maler- og

murerbranchen er sæsonvariationen næsten dobbelt så stor som gennemsnittet for

bygge- og anlægssektoren, og i entreprenørbranchen er sæsonvariationen ca. 50 pct.

større end gennemsnittet.

*Sæsonledigheden indenfor byggeriet skønnes at belaste de offentlige udgifter med ca.

5-600 millioner kr. årligt. Hvis sæsonledigheden kan bringes ned på niveau med lande

som eksempelvis Norge, Belgien og Holland, vil besparelsen på de offentlige udgifter

til sæsonrelaterede dagpenge ligge på omkring 2-300 millioner kr. årligt.