F1-lånere reddes i ét år - F5-lånere er ude i kulden

Et nyt lovforslag fra erhvervs- og vækstminister Henrik Sass Larsen sikrer låntagere med F1- og F3-lån mod store rentestigninger. Men kun det første år. Låntagere med F5- og F10-lån omfattes ikke af lovforslaget.

Foto: Nils Meilvang. Erhvervs- og vækstminister Henrik Sass Larsen (S) er klar med et justeret lovforslag, der skal redde F1-lånet.
Læs mere
Fold sammen

Erhvervs- og vækstminister Henrik Sass Larsen (S) har netop fremlagt en justering af det lovforslag, der har til hensigt at redde F1-lånet ved at fjerne den omstridte refinansieringsrisiko.

Låntagere med F1-lån og F3-lån bliver som forventet sikret mod rentestigninger på over fem procentpoint om året. Dog er låntagerne kun sikret det første år. Hvis obligationsauktionen kan gennemføres et år efter, er der ingen begrænsninger på renten.

"Hvis renteloftet bliver effektivt, skal den fastsatte rente forblive uændret i minimum 12 måneder, medmindre der fastsættes en lavere rente inden de 12 måneder. Ved første rentefastsættelse efter udløbet af de minimum 12 måneder vil der ikke være begrænsning på den fastsatte rente," står der således i lovforslaget.Kan obligationsauktionen heller ikke gennemføres året efter, fastholdes renten dog på det oprindelige plus de fem procentpoint.

"Ved en forlængelse af en obligation fastsættes renten som udgangspunkt til renten året før tillagt fem procentpoint. Skulle obligationen blive forlænget yderligere, fastholdes renten uændret," står der i lovforslaget.

Lovforslaget omfatter lån, hvor de bagvedliggende obligationer har en løbetid på op til 37 måneder. Det vil sige, at det gælder F1-lån og F3-lån. Dermed er der altså ingen sikring til F5-låntagerne.

Henrik Sass Larsen mener, at lovforslaget fremtidssikrer den danske realkreditmodel."Jeg er meget tilfreds med i dag at kunne fremsætte et lovforslag, som håndterer realkreditinstitutternes refinansieringsrisiko. Lovforslaget skal fremtidssikre den danske realkreditmodel til gavn for den finansielle stabilitet og det danske samfund. Lovforslaget sikrer, at danskerne også fremadrettet har adgang til en bred palet af lån, når de skal finansiere deres bolig," siger han i en meddelelse.

Lovforslaget, der blev fremlagt første gang for tre uger siden, er blevet justeret flere gange og har været sendt i offentlig høring. Høringsfristen udløb først i går kl. 23.59, og flere interessenter har kritiseret forberedelsen og processen omkring lovforslaget.Ifølge Henrik Sass Larsen kommer der dog ikke til at ske flere ændringer.

"Efter dagens fremsættelse vil lovforslaget blive behandlet af Folketinget med henblik på vedtagelse i starten af 2014," skriver han.