EY tilbage på vækstspor efter dramatisk fusion

Sidste års fusion mellem EY og KPMG kostede på toplinjen, men nu er bøtten vendt. EY har stoppet omsætningsfaldet og melder nu om pæn vækst i omsætning og porteføljen.

Direktøren for EY, Jesper Koefoed, kan glæde sig over, at der nu er faldet ro over fusionen mellem EY og KPMG, så man kan koncentrere sig om at skaffe nye kunder. Foto: Mathias Løvgreen Bojesen
Læs mere
Fold sammen

Da de danske afdelinger af EY og KPMG fusionerede, var der kunder, der sagde farvel og tak. Samtidig betød det interne fokus på fusionen, at de salgsfremmende aktiviteter ikke var oppe på fuld styrke. Begge dele medførte, at omsætningen sivede gennem hele 2014, men nu er udviklingen vendt. Toplinjen vokser, og EY venter fortsat fremgang, lyder det fra EYs topchef.

»Særlig siden juli har vi haft fremgang, men allerede fra slutningen af sidste år begyndte vi at se en vending. Det passer tidsmæssigt med, at vi på det tidspunkt var færdige med sammenlægningen og derfor kunne koncentrere os fuldt ud om markedet. Det ser vi resultatet af nu,« siger Jesper Koefoed, CEO for EY i Danmark.

Siden nyheden om fusionen blev annonceret i slutningen af 2013, er de fusionerede selskabers samlede omsætning reduceret med cirka 400 mio. kr. fra lige under 2,1 mia. kr. i 2013 til 1,7 mia. kr. i det seneste regnskabsår, som sluttede med udgangen af juni, og som EY betegner som et overgangsår, en slags år nul. Men nu er bøtten altså vendt, og her tre måneder inde i det nye regnskabsår går det ifølge Jesper Koefoed så godt, at EY er foran budgettet.

Venter vækst

»Vi venter en vækst i regnskabsåret 2015/16 på otte til ni procent, og i øjeblikket er vi foran den plan. Vi venter vækst inden for både revision, skat, finansiel rådgivning og management-rådgivning, men det er især på det sidste område, at vi venter høje vækstrater,« siger Jesper Koefoed.

EYs nærmeste konkurrent, PwC, har til sammenligning netop afleveret regnskab for 2014/15, som viste en omsætningsvækst på seks procent til 1,9 mia. kr. PwCs forventninger for indeværende regnskabsår er fortsat vækst, men ikke i samme omfang som sidste år. Branchens største, Deloitte, har ifølge sin nyligt offentliggjorte gennemsigtighedsrapport præsteret en vækst på ti procent til knap 2,6 mia. kroner i 2014/2015 sammenlignet med året før.

EYs fremgang på regnskabsfronten understøttes af en måling af EY-brandets styrke, som det globale EY har fået lavet. Den viser, at EY i Danmark tager et stort hop opad og placerer sig lige under PwC og EY, og at EY-brandet dermed matcher EYs position som tredjestørst i Danmark.

Fusion – også med fyringer

Fusionen mellem EY og KPMG betød i praksis, at 600 tidligere EY-ansatte flyttede ind i det tidligere KPMGs relativt nye domicil på Frederiksberg og på kontoret i Aarhus, men på grund af en række dobbeltfunktioner er der også sagt farvel til cirka 100 ansatte i interne funktioner.

Ifølge Jesper Koefoed er integrationen gennemført hurtigere end planlagt. Fusionen betød, at det gamle KPMG med EY om bord fik et løft på rådgivningssiden, mens det gamle EY omvendt blev styrket væsentligt på revisionsområdet. I det nye EY bidrager den samlede rådgivningsforretning med 45 procent af omsætningen, mens revision bidrager med 55 pct.

Mere topstyret

Med fusionen har Jesper Koefoed og alle hans kolleger fra det tidligere KPMG sagt farvel til en noget løsere tilknytning til et globalt netværk. EY er mere centraliseret og er ifølge Jesper Koefoed den af de store globale revisions- og rådgivningsvirksomheder, som har den mest integrerede forretning. Eksempelvis har EY ét globalt økonomisystem og ét globalt IT-system, og alle ledelseslag kan konstant følge situationen i de enkelte regioner og markeder.

Tilsvarende forventes de nationale EY-kontorer nøje at følge den lagte EY-strategi, men også at bruge de forretningsunderstøttende redskaber, som stilles til rådighed fra centralt hold.

»Vi bliver ledelsesmæssigt udfordret, og man forventer, at vi bruger det til at blive stærkere på de enkelte kunder. Samtidig har EY-netværket i hvert eneste land en golden share, så de i princippet har kontrollen og har hånd i hanke med, at vi følger strategien,« siger Jesper Koefoed.

Sådan har EY været drevet siden 2008, og det er ifølge Jesper Koefoed forklaringen på, at EY er det af de fire globale revisions- og rådgivningsvirksomheder, som har den højeste vækstrate, senest ca. 12 pct. på globalt plan.

»EY kan lave globale satsninger og sikre, at de bliver gennemført,« siger Jesper Koefoed.

EY i Danmark er rent juridisk ejet af partnerne i Danmark, men EY i Norden drives som én samlet forretning.

»Vores overskud bliver delt på nordisk plan og ikke på dansk plan,« siger Jesper Koefoed.