E&Y pensionerede Burgess-revisor inden konkurs

Revisionsselskabet Ernst & Young førtidspensionerede selv den partner, som reviderede Michael Burgess’ flyselskaber frem til konkursen. E&Y-partneren blev sendt på pension et halvt år før, Burgess’ selskaber krakkede. Konkursboet har stævnet revisionsselskabet med rekordkrav om erstatning på en kvart milliard.

Det internationale revisionsselskab Ernst & Young opdagede selv, at revisionen af Michael Burgess’ flyselskaber ikke var god nok. Business.dk erfarer, at Ernst & Young tilbød statsautoriseret og partner Erik Tronborg Andersen, som på daværende tidspunkt var i starten af 60’erne, en fratrædelsesordning i slutningen af 2003. Burgess-selskaberne gik konkurs i maj 2004.

Ernst & Young fandt efter det oplyste ud af, at der var problemer med den måde, hvorpå Erik Tronborg Andersen foretog sit revisionsarbejde. Førtidspensioneringen af Tronborg Andersen kom knap et halvt år efter, at han på Ernst & Youngs vegne i juni 2003 havde underskrevet regnskaberne i Michael Burgess’ luftfartskoncern. Så Ernst & Young slipper ikke for ansvar, selvom den ansvarlige Burgess-revisor ikke længere var ansat i firmaet ved konkursen.

Erik Tronberg Andersen gav imidlertid ikke slip på revisionen af Michael Burgess’ selskaber, selvom han blev førtidspensioneret. Efter det oplyste fortsatte han med at yde revisionsmæssig assistance til Burgess’ selskaber efter, at han forlod Ernst & Young. Denne aktivitet foregik i hans eget personligt ejede revisionsselskab i Roskilde.

Der var kun een egentlig revisor på Burgess-selskaberne. Men ansvaret for revisionen af Burgess-selskaberne blev delt med statsautoriseret revisor Alex Ankær-Jensen, der har ydet regnskabsmæssig assistance til flyselskaberne. Alex Ankær-Jensen er også stævnet af konkursboet efter Michael Burgess’ selskaber.

Alex Ankær-Jensen driver ifølge databasen BIQ sit revisionsfirma i Birkerød under navnet Ankjær-Jensen Aps. Statsautoriseret Revisor.

Erik Tronborg Andersen står stadig opført som revisor i Roskilde hos Krak. Adspurgt ønsker han ikke at udtale sig om sin rolle i Burgess-sagen.

»Jeg henviser til bestyrelsesformanden i Ernst & Young. Det er ham, der udtaler sig,« siger Tronborg Andersen. Han ønsker heller ikke at udtale sig om sin revisor-virksomhed i Roskilde. Det har ikke været muligt at træffe Alex Ankjær-Jensen.

Ernst & Young ønsker ikke at udtale sig i sagen. I mandags udsendte revisionsselskabet en pressemeddelelse, hvoraf det fremgik, at selskabet har bestridt opgørelsen af det samlede erstatningsbeløb. Sagen ligger nu foreløbig i Responsum-udvalget i Foreningen af Statsautoriserede Revisorer, der skal tage stilling til, om god revisorskik er overtrådt.

Erstatningskravet på en kvart mia. kr. mod Ernst & Young er rekordstort. Andre revisionsselskaber, herunder Price WaterhouseCoopers, er tidligere blevet dømt til at betale erstatning for mangelfuld revision. Men der har været tale om beløb i størrelsesordenen 5-15 mio. kr.

Skulle Ernst & Young blive dømt til at betale flere hundrede millioner i erstatning, vil selskabets forsikringsselskab træde til. Ernst & Young er dækket af E&Y-koncernens globale forsikring, som er placeret i udenlandske forsikringsselskaber.