EY-partner ny formand for revisorerne

Revisorernes brancheforening, FSR, har netop valgt EY-partner, Peter Gath, som ny formand. Den nye formand vil blandt andet arbejde for at sikre branchens kvalitet og omdømme og styrke revisors rolle på skatteområdet, både nationalt og internationalt.

Læs mere
Fold sammen

Statsautoriseret revisor og partner i EY, Peter Gath, er her til formiddag valgt som ny formand for FSR. Peter Gath har været medlem af FSR's bestyrelse siden 2011 og viceformand siden 2014. Han afløser statsautoriseret revisor, Jens Otto Damgaard, partner i PWC, der har siddet på formandsposten fra 2014-2017.

Den nye formand er særdeles veluddannet. Peter Gath blev først shippinguddannet hos A.P. Møller i 1986. Siden kastede han sig over jurastudierne og blev cand.jur. i 1991. Så gik turen til CBS, hvor han allerede tre år efter, i 1994, kunne skrive cand.merc.aud. på visitkortet. Og to år efter, i 1996, blev han statsautoriseret revisor.

Som ny formand for FSR vil 52-årige Peter Gath især arbejde for at værne om branchens omdømme baseret på et højt kvalitetsniveau og have fokus på at modernisere revisoruddannelsen, så den er mere up-to-date med fremtidens kvalifikationskrav.

»Øget digitalisering og brug af dataanalyse åbner for nye muligheder og forretningsområder i revisorbranchen, men stiller også nye krav til måden, vi tænker og arbejder på. Morgendagens revisorer skal kende de klassiske dyder, men også være rustet til at håndtere nye tendenser og trends, der påvirker virksomheder og samfundet som helhed. FSR skal arbejde for, at vi er på forkant, når det gælder kvalitet, uddannelse og udvikling,« lyder det fra Peter Gath.

Den nye formand vil også arbejde for, at revisors rolle på skatteområdet bliver styrkes, både nationalt og internationalt.

FSR kom for nylig med et udspil, der skal sikre fælles spilleregler for alle skatterådgivere i Danmark. Det vil sige banker, revisorer, advokater og andre skatte­rådgivere. I 2014 blev banker, advokater og revisorer ellers enige om et rådgiver- og branche­samarbejde mod grænseoverskridende skatte­unddragelse, men brancheforeningen FSR ­mener, at det er tid til at gå videre, bl.a. for at tage brodden af ventet ny lovgivning.

FSR har derfor blandt andet foreslået at der skal oprettes et uafhængigt skatterådgivernævn, der kan give bøder. FSR foreslår også, at der skal være krav om offentligt årsregnskab for alle skatteråd­givere, herunder navne på kunder. Og at skatterådgivere skal tegne lovpligtig forsikring.

Peter Gath har været partner i EY siden sammenlægningen med det tidligere KPMG i Danmark i 2014. Før det var Peter Gath partner i KPMG fra 2000-2014, hvor han blandt andet har været medlem af bestyrelsen og leder af revisionsforretningen. Peter Gath har mange års erfaring med betjening af børsnoterede virksomheder, kapitalfondsejede virksomheder, privatejede virksomheder og offentlige virksomheder.

Peter Gath har i mange år ved siden af sit virke som revisor fungeret som ekstern lektor på CBS og underviser nu på bestyrelsesuddannelserne under CBS Executive. Han er desuden beskikket som sagkyndig dommer inden for regnskab og revision ved de danske domstole.