Exiqon ramt af leveringsproblemer og nedjusterer

Exiqon, der leverer produkter til genanalyse, er ramt af hvad selskabet kalder »kortsigtede problemer« med leverancer fra en leverandør, hvilket vil forsinke afsendelsen af ordrer i resten af december 2013.

Læs mere
Fold sammen

Det vil dermed påvirke selskabets årsresultat, som derfor nedjusteres.

Selskabet venter nu en omsætning på ca. 125-128 mio. kr. (tidligere ca. 130 mio. kr.) og EBITDA forventes at blive ca. minus 5 mio. kr. i forhold til den tidligere forventning om et positivt EBITDA. Pengestrømme fra driftsaktiviteter ventes nu endvidere at blive moderat negative.

- Vi har identificeret problemet og sammen med leverandøren forventer vi at have en løsning på plads inden for 10 dage. På denne tid af året har vi imidlertid ikke mulighed for at løse problemerne i tide til at kunne forsende alle åbne ordrer inden årets udgang. Vi har set en meget positiv udvikling i omsætningsvæksten gennem hele året og forventer at have driften tilbage på sporet inden udgangen af året, så vi kan fortsætte den positive udvikling ind i 2014, siger administrerende direktør Lars Kongsbak fra Exiqon i meddelelsen.