Europæisk stresstest udskudt til næste år

Det Europæiske Finanstilsyn, EBA, vil ikke teste bankernes styrke i år, men i stedet bruge kræfterne på at forberede en solid og troværdig test i 2016.

Foto: DANIEL ROLAND

Der bliver ikke nogen stresstest af de europæiske banker i 2015.

Det besluttede Europaparlamentets økonomiske- og pengepolitiske udvalg på deres møde den 24. februar, oplyser formand for udvalget Andrea Enria i en orientering til Parlamentets formand Martin Schultz.

I stedet for at gennemføre en stresstest, vil gruppen hellere bruge kræfterne på en grundig forberedelse af testen i 2016.

»Stresstesten i 2014 var en meget ressourcekrævende øvelse. Den genererede en stor mængde kvalitativ såvel som kvantitativ information, som stadig bruges i de løbende tilsynsvurderinger,« skriver det økonomiske- og pengepolitiske udvalg.

Her har man høstet erfaringerne fra den tidligere stress-test og er kommet frem til, at man i stedet vil bruge ressourcerne på at forberede næste års test.

»Erfaringerne fra 2014 viser, at processen var betragteligt forbedret sammenlignet med tidligere øvelser. Dog viste det også, at en så intensiv proces kræver grundig planlægning og forberedelse,« lyder rationalet.

Og det kan meget vel være fornuftigt, vurderer chefanalytiker i Sydbank, Bjørn Schwarz.

»Nogle af de første stresstests blev overhalet af de aktuelle begivenheder. Det er selvfølgelig altid en risiko, fordi der alt andet lige går noget tid, fra man opstiller kriterierne og indsamler data, til man har resultatet. Men erkendelse er en god ting i denne sammenhæng, og det er glædeligt, at de allerede begynder at forberede sig til næste år,« siger Bjørn Schwarz.

Mens de første stress-tests blev voldsomt kritiseret for både de opstillede scenarier og datakvaliteten, var der større tilfredshed med den test, som blev gennemført i 2014, og som var den skrappeste hidtil.

24 ud af 123 banker levede ikke op til kapitalkravene under de benyttede stress-scenarier. Særligt Sydeuropa var hårdt ramt, idet ni italienske banker, én portugisisk, tre græske, en fransk, en slovensk og tre cypriotiske dumpede. Også en tysk, en østrigsk, en irsk, to belgiske og en tysk bank levede ikke op til kravene.

Ifølge Bjørn Schwarz kan der også ligge et signal ikke nødvendigvis at gennemføre stresstests hvert eneste år.

»Hvis man hele tiden giver udtryk for, at der er brug for ekstern stram kontrol, får man svært ved at sælge budskabet om, at formkurven er forbedret hos bankerne. Kører man stresstest hvert år, kan man signalere, at der er noget galt. Nu lader man så være på baggrund af, at tingene blev kørt igennem det store maskineri sidste år, og af, at vi er i en situation, hvor det lysner for flere europæiske lande, hvilket bør være med til at trække formkurven op i bankerne,« siger han.